Националният санитарен ветеринарен съюз по въпросите за безопасност на храните на Румъния (ANSVSA) наложи мярка за забрана за пускане на пазара в Румъния на следните продукти, получени от говеда в България: коластра, непастьоризирано мляко ,сирене от непастьоризирано мляко, прясно сирене, пармезан, някои видове кисело мляко, някои видове традиционни продукти. Тези продукти ще могат да бъдат изнасяни единствено, ако имат сертификат по системата “TRACES”.

 

Българска агенция по безопасност на храните припомня, че суровото мляко, добито в обект с констатирано огнище на заразен нодуларен дерматит се унищожава в огнището. Млякото от останалите ферми се преработва само в млекопреработвателни предприятия на територията на страната и може да се консумира и използва за производството на млечни продукти след пастьоризация.
 

 

Забраната е на основание решение прието от Европейската комисия, на Постоянния комитет по растенията, животните, храни и фуражи -Секция Хигиена Решение за одобряване на програмата за спешна ваксинация срещу Нодурален дерматит в Българи, Решение 2016/645 на Европейската комисия от 22 Апр 2016 г. относно някои защитни мерки срещу заразен нодуларен дерматит в България, които се е разпространил в цялата територия на България и Решение 2016/645, от Постоянния комитет на Европейската комисия, по растения, животни, храни и фуражи, секция хигиена, решение за одобрение на програма за прилагане на някои защитни мерки срещу заразния нодуларен дермат който се е разпространил в цялата територия на България, е въведена област на ограничение.

 

На 22 юни ANSVSA обяви, че броят на огнищата на разпространението на ЗНД по кожата на едрия рогат добитък в балканските страни, в момента възлиза на 281, повечето от които са били потвърдени в България или 173 огнища. Към днешна дата, отчета за напредъка на ЗНД по едъря рогат добитък (Lumpy заболяване на кожата) на Балканите, е както следва: Гърция - 56 огнища, България - 173 огнища; Сърбия - 17 огнища; Република Македония - 35 огнищ - се казва в изявлението на ANSVSA.

 

В Румъния не са намерени огнища до момента, но страната е изложена на риск от гледна точка на заразени области, непосредствено около границата на страната.

 

По силата на член 7 от Решението , независимо от забраната, съдържаща се в член 3, компетентният орган може да разреши пускането на пазара на мляко за консумация от населението, получено от говеда, отглеждани в стопанства, разположени в рамките на ограниченията, ако млякото е преминало пречистване (посочено в часта от приложение IX към Директива 2003/85 / ЕО).


В същото време, превозите до други държави-членки, трябва да бъдат придружени от официален здравен сертификат в съответствие с образеца в приложението към Регламента (ЕО): "Мляко и млечни продукти в съответствие с Решение (ЕС) 2016/645 за прилагане решенията на Комисия от 22 април 2016 г. относно някои защитни мерки срещу заразен нодуларен дерматит в България."


Националния съюз на говедовъдите в България посочва, че наши производители на млечни продукти изнасящи продукция за Румъния, вече носят последствията от въведената забрана. 

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!