Група български малинопроизводители посетиха свои колеги и преработвателни фабрики за малини в щата Вашингтон, известен като Меката на индустриалнопто малинопроизводство на САЩ.


В посещението взеха участие 8 произовдителя на малини от България, членове на Българската асоциация на Малинопроизводителите с председателя Божидар Петков и преработватели на био и конвенционална малина. Това посещение е финансирано от Фондация Америка за България.

 

Те посетиха Вашингтонския държавен Университет. Целта на посещението на българските малинопроизводители и преработватели бе да се запознаят с американските технологии по отглеждане на малините, механизирано прибиране с малино-комбаини, което от 30 години е достигнало до 95% от общо реколтираните площи. Запознаване с нови иновативни технологии за ефективно замразаване и сортиране с лазерни и оптични сортировачи. Растителна защита и торене, индентифициране и борба с икономически важни вредители по малините, нови сортове-генетика и селекция. Безопасност на храните и други важни меропряиятия съпътстващи малинопроизводството от полето до краиния потребител.

 

В рамките на обмяната на опит са посетени ферми за биологично производство на малини, ягоди и зеленчуци.

 

В края на обучението всички участници в групата получиха сертификат за преминато обучение в Вашингтонския държавен Университет.