На 4 и 5 декември в Прищина, Косово се провежда Балканска конференция по биопроизводство. България е представена от Албена Симеонова, член на УС на Българската асоциация „Биопродукти“ (БАБ) и представител за България на IFOAM (Международната федерация на движенията за органично земеделие), и Лидия Чакръкчиева, експерт от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

На конференцията, организирана от Министерството на земеделието, горите и развитие на селските райони на Косово и от Инициатива за развитие на селското стопанство в Косово (IADK), акцентът е поставен върху биологичното производство, съобщи специално за Фермер.БГ Албена Симеонова. Темата на форума е тема „Промотиране на биологичното производство в Косово и сътрудничество между Балканските страни“.

 

Симеонова съобщи още, че във форума в Прищина участват представители на министерствата на земеделието от всички Балкански държави, както и представители на биосдружения на фермери от България, Косово, Словения, Босна и Херцеговина, Албания, Македония и Сърбия. Българските участници в конференцията представят развитието на биологичното земеделие в България през настоящия програмен период 2007-2013 г., както и бъдещото развитие на сектора в новия програмен период 2014-2020 г.

 

„Специално внимание на форума ние обърнахме на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. и как тя ще се отрази на биоземеделието в България. Споделих с колегите от другите страни пътят и борбата на българските биоземеделци за заемане на достойно място сред останалите браншове в страната“, сподели още Симеонова. И допълни, че в резултат на тази борба, биологичните стопанства в България от 20-30 в началото на настоящия програмен период, вече са над 2 000.

 

„За съжаление, все още биологичните стопанства у нас работят с остаряла техника и не разполагат с преработвателна инфраструктура. Точно това е причината българските биопродукти да се изнасят като суровина и в крайна сметка да се връщат в България преработени като краен продукт – брашно, консерви, олио, вино, пакетирани продукти и други“, заяви Албена Симеонова.

 

Според нея кооперирането на биопроизводителите на Балканско ниво ще допринесе за развитието на биосектора в страната и за развитие на пазара извън ограничените възможности на България. „Реализацията на български биологични продукти на Балканите като сравнително къса дестинация ще помогне за намаляването на негативните промени в климата и за опазването на биоразнообразието в региона“, категорична е Симеонова.

 

Балканска конференция биоземеделие

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!