Производството на овче мляко през 2015 г. се предвижда да възлезе на около 84 хил. литра, а това на козе – на 49 хил. литра. Увеличението е съответно с 16% и 14% спрямо 2014 г., показва справка на Фермер.БГ в Аграрния доклад на МЗХ за 2015 г. 
 
Прогнозите на земеделското министерство са в резултат от очакваното леко увеличение на млекодайните животни от тези видове, в комбинация с по-висока средна млечност. 
 
Основание за прогнозираното стабилизиране на тези подсектори са наблюдаваното пренасочване от производството на краве към други видове мляко и прилаганите схеми за национални доплащания и специфично подпомагане. 
 
През миналата  2014 г. общото производство на мляко от дребен рогат добитък възлиза на 115 709 хил. литра.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!