Представители на българското правителство и бизнеса казаха в петък, че страната им иска да се засили сътрудничеството в селското стопанство с Китай, съобщи китайската информационна агенция Синхуа.
 
Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните, подчерта, че целта на неговото министерство е да се разрасне търговията и взаимния интерес между България и Китай в рамките на механизма „16 + 1“. „Страната ни ще окаже логистична подкрепа за засилване на стокообмена между страните от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ и Китай“, допълва заместник-министърът, цитиран в информация на Министерството на земеделието и храните.
 
Грудев направи изявлението по време на церемонията по подписването на меморандум между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа /ЦНСССКЦИЕ/ и Българо-китайската асоциация за бизнес развитие /БКАБР/. 
 
„Асоциацията и Центърът ще допринесат за развитието на повече аспекти на аграрния сектор между двете страни, като например позиционирането на България като дестинация за бизнес и инвестиции, както и популяризирането на български земеделски и хранителни продукти“, заяви Ангел Христозов, председател на БКАБР. „Ние се надяваме, че заедно ще направим широко известен фактът, че страната ни има плодородна и чиста земя и тук се раждат плодове и зеленчуци с най-истинския вкус", каза още Христозов.
„Официализирането на сътрудничеството на Центъра с Българо-китайската асоциация за бизнес развитие ще спомогне за допълнителното насърчаване на двустранна и многостранна основа на бизнес-контактите и бизнес-взаимодействието между фирми, организации и асоциации от Китай и страните от ЦИЕ“, заяви по време на срещата Васил Гелев, изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ. Той е убеден, че синергията между бизнеса и институциите ще осигури по-големи успехи.
 
Страните обсъдиха и партньорството си в краткосрочен и дългосрочен план, съобщават от ЦНСССКЦИЕ. До края на годината съвместните им инициативи ще се изразяват в организирането и провеждането на форуми в китайския гр. Шенджен и гр. Пловдив, съответно през месец септември и месец октомври. Наред с провеждането на форуми, страните ще обединят и усилията си за популяризиране на един от най-мащабните проекти на България – Тракия икономическа зона и връзката между Шенджен и Пловдив.
Свидетели на подписването бяха Валентина Александрова – съветник на министъра на икономиката, Пламен Панчев – основател на БКАБР,  Катя Стайкова – директор връзки с обществеността на БКАБР и Вяра Панчева – координатор на асоциацията.