България е лидер в Европа и на трето място в света по производство и износ на билки. Годишно в страната ни се добиват около 15 000-17 000 тона медицински и ароматни растения, а от тях едва около 2 000-3 000 тона се преработват или консумират в България, информират от фондация "Информация и природозащита", съобщи Кросс.
 
Около 200 български билки от 140 растителни вида се изнасят навън, предимно за Германия /65%/, Испания /10%/, Италия /5%/, Франция /5%/ и други страни /15%/. Над 85 на сто от добитите в България лечебни растения се изнасят в изсушен вид за дълбочинна преработка в чужбина. След това те се връщат у нас под формата на храни, козметични и лекарствени препарати на многократно завишени цени, отбелязват експертите.
 
Според тях нашата страна и българският бизнес губи много от факта, че изнася добитите лечебни растения в изсушен вид, а не ги преработва, което генерира по-високи печалби.
 
В тази връзка фондация "Информация и природозащита", съвместно с представители на науката, работят активно за популяризиране на лечебните растения като алтернативен бизнес в българските планински села.
 
Проектът "Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите" се финансира по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Целта му е повишаване на информираността за това, че българските лечебни растения могат да бъдат ключ към развитието на устойчиви бизнес инициативи в България, информират експертите.
 
В нашата страна вече има земеделски производители, които са успели да затворят цикъла - те произвеждат лечебни растения, преработват ги и търгуват извлечените етерични масла на световните борси. 
 
Заради повишеното отглеждане на лавандула в нашата страна тази година, според експерти, първо ще бъде изкупено качественото масло и биомаслото. Около 30 процента от лавандуловото масло ще остане непродадено, коментират специалистите.
България е лидер сред страните, които изнасят лечебни растения.
 
Заради географското си положение и климат нашата страна е изключително богата на билково разнообразие. Билковите ресурси на България могат да бъдат поминък за голяма част от населението, коментират експертите от фондация "Информация и природозащита".
 
Според тях при правилно оползотворяване на лечебните растения, една трета от народа ни би могъл да се прехранва от това богатство.
 
Експертите са на мнение, че възможностите за извличане на икономически ползи от ресурсите от лечебни растения са разнообразни.
 
Освен събирането на билкови суровини, извличането на лечебната сила на растенията чрез преработка и производството на крайни продукти със съдържание на билкови екстракти, България може да бъде и успешна дестинация за специализирани туристически и кулинарни услуги, свързани с билките, посочват експертите на фондацията.