Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) започва проверка на фермите за качеството на млякото. Настоящата проверка е резултат от мисия на Европейската комисия в България, когато са констатирани няколко несъответствия с европейското законодателство, каза пред БНР д-р Георги Чобанов – директор Дирекция „Здравеопазване на животните“ в БАБХ:
[news]
„Одиторите останаха неудовлетворени от гледна точка на това, че пробите, които се взимат и с които се доказва качеството на млякото, има възможност да бъдат манипулирани по пътя до лабораторията. Самата лаборатория изследва по методи, които не дават достатъчно гаранции за немапулиране на пробите“.
 
Повод за това заключение на проверяващите са резултати, които показват изключителна чистота на млякото, което не е възможно.
 
Проверката, която Агенцията за безопасност на храните ще извършва, ще оценява както качеството на млякото, така и самите ферми и работата в тях, посочи д-р Чобанов:
 
„Като цяло проверката е аналогична на тази, която правихме с тази разлика, че в момента пробите ще бъдат изследвани само в две лаборатории, където млякото ще бъде изследвано не с ръчен, а с машинен метод. По този начин ще бъде драстично намален човешкия фактор. Отделно тези машини ще изследват млякото не само по отношение на микроорганизми и на соматични клетки, а и по отношение на температура на замръзване, масленост на пробата, протеини“.
 
В самите лаборатории няма да знаят от коя ферма идва млякото, допълни д-р Георги Чобанов.
 
Проверката на всяка една ферма ще обхване период от 2 месеца и половина, през което време ще се вземат пет проби на млякото. Ако се окаже в последствие, че суровината не отговаря на критериите фермерът ще има три месеца, за да подобри качеството. Ако и тогава не се справи, може да се стигне до забрана да предлага мляко на пазара.