Д-р Станимир Спасов, директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново в интервю за Фермер.БГ относно готовността на регионално ниво за започване на ваксинацията срещу Син език:

Д-р Спасов, получена ли е ваксината за Син език за област Велико Търново?

Ваксината я получихме вчера, направили сме разпределение, подписали сме договори с абсолютно всички практикуващи лекари. На базата на териториален принцип областта е разпределена, всички населени места са обхванати, няма да има необхванати. Вчера се проведе областна епизоотична комисия на която беше взето решение да се проведат общински епизотични комисии и да потърсим активно съдействие от страна на кметове и кметски намесници за организация основно за ваксинацията която ще извършваме в така наречения „заден двор“ това са малките животновъдни обекти с по 1-2 преживни животни или животни които подлежат на ваксинация, защото според нас и според лекарите ние пролбеми с фермерите и големите животновъдни обекти за провеждане на мероприятието няма да имаме. Трудности ще срещнем основно в така наречения „заден двор“, но съгласно епизоотичните изисквания, когато едно животно се разболее на територията на едно населено място, огнище се обявява в цялото населено място, така че от епизотична гледна точка за нас това е много важно да обхванем абсолютно всички животни.

 

Очаквате ли трудности?

Основният проблем очакваме да е с липсата на маркировка в домакинствата на отделни животни. Маркировката, съгласно закона, трябва да се заплати и стопаните са длъжни да имат маркировка на животните. Именно в тази връзка ангажираме кметовете.

 

Kакво се случва с животни, които нямат маркировка?

Те не могат да бъдат ваксинирани, ако нямат марки, защото няма как информацията да бъде въведена в информационната система. Основните трудности очкваме там, но сме взели всички мерки, имаме пълно съдействие от страна на Областна администрация, на Общинските администрации и всички останали служби.

 

Самата ваксинация кога може да започне?

Дори и днес може да започне, защото ние сме получили ваксината. Дозите са доставени по общини. Където има възможност, ще започнем. Целта ни е да започнем колкото е възможно по-бързо, защото е необходимо да мине известно време, за да се изгради имунитетът. Добре е животните да имат имунитет преди предстоящите срещи с насекомите, които са физически преносители на вируса. В това са насочени усилията ни. Това което зависи от нас, определили сме дати, ще определим резервни дати, въобще всички което можем да направим по наша преценка ще го направим.

 

Тези дати вие ги коментирате с ветеринарните лекари, нали така?
Не само с ветеринарните лекари. Всички общински комисии по решение на областната епизоотична комисия трябва да бъдат проведени до края на тази седмица е задължително да присъстват всички кметове и кметски намесници на населените места, всички общински лекари и всички практикуващи лекари, които ще осъществяват тази дейност на територията на дадена община, защото считам, че кординацията между кметствата, които са държавата в това населено място, между официалните лекари и между практикуващи лекари, е изключително важна и е важно да не пропуснем нито едно животно.

 

Ваксинацията в момента за овцете и говедата ли е само, за козите има ли?

Не, за козите на този етап няма. На този етап съгласно указанията, които сме получили, се ваксинират говеда-двукратно и овце-еднократно.

 

София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!