IX Азиатски конгрес по биволовъдство ще се проведе през февруари в Хисар, Индия. Събитието ще се състои от 1 до 4 февруари. 
 
 
В рамките на форума участие ще вземат 19 представители от България. Делегацията се води от проф.дсн Цонка Пеева, председател на Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството. 
 
Участниците са представители от двете Развъдни организации по биволовъдство, Селскостопанска академия, ветеринарни лекари, фермери и специалисти. 
 
Сътрудничеството между Индия и България е от далечната 1962 г., когато за първи път в Европа и у нас се внася породата Мурра за кръстосване на местния български бивол. В продължение на 40 години е създадена Българската Мурра и призната през 2002 година.