Само за последните 4 дни са платени около 15 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), заяви изпълнителният директор на ДФ„Земеделие” - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Атанас Добрев.

 

„Одобрени са 84 вече проведени тръжни процедури на проекти на общини по мярка 321 и мярка 322. Одобрени са планираните търгове на 34 общини. Така те ще могат да стартират обществените поръчки по вече договорени проекти. Изпратени са и 19 писма на кметове за допълнителни уточнения по минали търгове“, заяви Добрев.

 

По думите му са подписани и 60 окончателни анекса към договори на общини, включително по Ос 4 – ЛИДЕР. „Започна и подписването на договорите на бенефициентите по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя по Националната Лозарска програма 2014-2018 г.

 

Приети са 65 проекта за конверсия на сортовия състав на насажденията. По тях ДФЗ ще изплати близо 28 млн. лв. Екипът на фонд „Земеделие” успя да разплати и 1.7 млн. лв. за реклама на наши продукти в чужбина по схемата „Промоционални програми”, каза още Добрев.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!