Годишно отчетно събрание на Асоциацията за развъждане на тънкорунни овце се проведе в Шумен. На срещата присъстваха представители от цялата страна. Форумът беше открит от председателя на сдружението Стефан Георгиев, който представи доклад с отчет за дейността на Асоциацията за развъждане на тънкорунни овце през 2012 г., както и финансов отчет.

 

Популацията на тънкорунната овца у нас е заплашена от изчезване и по тази причина през 2013 г. държавата и ЕС отпускат средства за запазване и увеличаване на бройките от тази порода, която се отглежда, както за вълна, така и за месо, коментираха специалисти. Контролираната популация от животни е около 9 000 бройки, а общо в страната се отглеждат около 20 000 глави тънкорунни овце.

 

За изминалата година от Асоциацията за развъждане на тънкорунни овце отчитат прираст при повечето показатели при отглеждането на тази порода животни.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!