Коалиция от асоциации и неправителствени организации в областта на селското стопанство призова Европейската комисия (ЕК) за спешно изготвяне на законодателство за ограничаване на нелоялните търговски практики (НТП), пише в бюлетин на Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.
 
 
Според коалицията ЕС "се нуждае от справедлива, прозрачна и устойчива верига на предлагането на храни, която да бъде от полза за всички участници“. 
 
В съвместно изявление от началото на месец март 2018 г., подписано от Copa-Cogeca, FoodDrinkEurope, AIM (Асоциация на търговските марки), CEJA (Европейския съвет на младите фермери), Clitravi (Център за връзка за месопреработвателната промишленост в Европейския съюз), EFFAT (Европейска федерация на профсъюзите в областта на храните, земеделието и туризма), Службата за застъпничество за справедлива търговия и Oxfam International (Оксфордски комитет за облекчаване на глада) и изпратено до комисарите и постоянните представители към ЕС, се казва, че "сега е моментът за действия за борба с НТП“.
 
 
„Необходимо е да защитим икономическата, социалната и екологичната устойчивост на нашата верига на предлагането на храни, като укрепим конкурентоспособността и растежа на Европа, за да изградим по-силна и по-приобщаваща Европа“, се казва още в позицията на организациите. 
 
Организациите призовават да се работи съвместно по предложението на Комисията за законодателство и да се осигури навременното му приемане. В отделно писмо до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер от 6 март 2018 г., част от организациите изразяват загриженост относно забавянето на тази инициатива и предупреждават, че "по-нататъшните закъснения са неприемливи, тъй като те ощетяват потребителите, фермерите, малките предприятия и работниците, като същевременно водят до разхищение на храните".
 
ЕК е поела ангажимент да представи законодателно предложение за борба с нелоялните търговски практики през първата половина на 2018 г. Предложението ще обхваща и прозрачността на пазара.