Спадът в броя на пчелните семейства на глобално ниво е пряко свързан с употребата на пестициди. Положените усилия за ограничаването им, особено по време на цъфтеж на културите, са довели до известно облекчаване на проблема, но остатъчното действие на пестицидите не е напълно оценено, заявява в анализа си по темата д-р Ирена Богоева.

Системата за регистрация за пръсканията вече е достъпна

В статия на Центъра за оценка на риска по хранителната верига експертът обръща внимание, че в грижата за самите пчели, във ветеринарномедицинските продукти често се съдържат пестициди. Несъобразеното използване на такива продукти може да има негативен ефект върху здравето на пчелите и да доведе до остатъци от токсични вещества в пчелния мед. 

Докато тече регистрацията на пчелари и земеделци в електронната платформа за известяване при пръскания, предлагаме ви научният анализ на употребявани пестициди както в земеделието, така и в пчеларството.

Пестициди, използвани в пчеларството

Вароацидите, използвани в борбата с акарът Varroa, трябва да бъдат минимално опасни към пчелите, като в същото време са токсични към акарите, което е предизвикателство за чувствителността на медоносните пчели към различни пестициди. Вароацидите могат да бъдат разделени основно на три категории:

Синтетични органични пестициди.

 - Пиретроидът тау-флувалинат е един от първите синтетични вароациди, прилагани при пчелните семейства. Ниската цена на продуктите, съдържащи това активно вещество и легалната му употреба в пчелните кошери създават условия за злоупотреби, което допринася за наличието на остатъци от тау-флувалинат в пчелния восък. Препаратът не е безвреден към медоносните пчели и засяга репродукцията.  Първоначално, тау-флувалинат е бил много ефективен при контрола на акара Varroa, но понастоящем много от популациите на Varroa показват резистентност.

 - Кумафос е органофосфорен пестицид, използван като вароацид и за третиране срещу малкия кошерен бръмбар (Aethina tumida Murray). Първоначално кумафос се оказва ефективен при контрола на акари, устойчиви към тау-флувалинат, но резистентност към кумафос също е открита. Медоносните пчели могат да пострадат от негативния ефект на експозиция от кумафос. Пчелите майки са по-дребни, при тях има повишена смъртност и по-голяма вероятност да бъдат отхвърлени от пчелното семейство. Репродуктивната способност на търтеите също е намалена.

- Амитраз е бил разрешен в началото на 90-те години на 20-ти век, но бързо е бил изтеглен от пазара, когато пчеларите започнали да докладват загуби на пчелни семейства, след третирания с това активно вещество въпреки. Пестицидът проявява потенциал да въздейства на мозъка и на поведението на медоносните пчели. 

- Фенпироксамат е пиразолов акарицид, който убива акарите чрез нарушаване на енергийния им метаболизъм. Резистентност на Varroa към фенпироксамат все още не е била наблюдавана, но е вероятна поява на евентуална резистентност при други видове акари, напр. паяковите акари (Tetranychus urticae). Наблюдавана е увеличена смъртност при възрастни пчели, вследствие употреба на фенпироксамат през първия ден след извършване на третиране.

Природни продукти – пестициди.

Вароацидите на база природни продукти са получили широка употреба, след като е намаляла ефективността на синтетичните пестициди. Вещества като тимол и ментол, са използвани за контрол на акарите Varroa и на трахеалните акари (Acarapis woodi) . Те обаче са сред най-токсичните от всички тествани терпеноиди, прилагани като фумиганти при пчелните семейства. Независимо, че са природно получени, тези съединения могат да навредят на медоносните пчели – да унищожат пилото или да доведат до увеличена смъртност при пчелите – майки.

Пестициди – органични киселини

Две органични киселини, мравчена и оксалова са привлекателна възможност за прилагане като вароациди, тъй като и двете са природно присъстващи в пчелния мед.  Въпреки позитивите, повтарящото третиране с тях също може да нанесе вреди

Опасните пестициди, внесени отвън

Когато се наблюдава загиване на медоносни пчели от пестициди, се очаква и наличие на остатъци от тях в пчелните продукти. При наличие на полен или мед със съдържание на новите класове инсектициди, като неоникотиноиди (например имидаклоприд) или фенилпиразоли (например Фипронил), е известно, че се влошава здравето на пчелите. През последните десетилетия, много европейски пчелари са докладвали големи загуби на семейства медоносни пчели, разположени в близост до култури, третирани с неоникотиноида имидаклоприд. Пестицидните остатъци от агрохимикали, приети от работничките са еквивалентни или по-високи в полена (струпан на входа на кошера), възрастните пчели и по случайност в меда, вместо във восъка. 

Фунгицидите често представляват по-голямата част от пестицидите в полена. Установено е, че хлороталонил, контактен и слабо летлив фунгицид, е свързан с влошено здраве при пчелните семейства.

Изследванията свързват мъртвите пчели с високи остатъци от инсектицидите карбарил, хлордан, диазинон, ендосулфан, малатион, метомил, паратион-метил и фунгицида каптан. 

Появата на феномена Синдром на празния кошер е предизвикала необходимост от разглеждане в близък план на ролята на пестицидите като възможен допринасящ фактор за намаляването на медоносните пчели, заявява за финал д-р Ирена Богоева.