Взаимната връзка между селското стопанство и околната среда в България е изследвана от учените на Аграрният университет – Пловдив, и резултатите ще бъдат обявени пред представителите на аграрния сектор на 3 декември тази година.

Новата ОСП: Намаленият бюджет по ПРСР няма да засегне фермерите

Зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева съобщи това по време на тазгодишното издание на Клуб Investor „Агробизнес 2020“ в Пловдив. Агри.БГ бе медиен партньор на събитието, което се фокусира върху бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., като акцентира върху иновациите и дигитализацията в сектора.

„SWOT анализът за „Околна среда и климат“ ще бъде представен на 3 декември 2019 г. в Аулата на Аграрен университет – Пловдив. Поканени за обсъждане са всички заинтересовани страни“, отбеляза зам.-министър Вергиния Кръстева.

До края на декември изтича срокът, в който трябва да са готови и трите анализа на състоянието на сектора, за да може министерството да подготви новия национален стратегически план за селското стопанство.

От него ще зависи разпределението на субсидиите за фермерите в периода 2021-2027 г. 
В началото на следващата година е предвидено провеждането на задълбочени дискусии за подготовка на новата ОСП. 

„След представяне на SWOT анализа за „Земеделие и хранително-вкусова промишленост“ пред бранша и отразяване на всички постъпили бележки, предстои да бъде финализиран и публикуван на страницата на Министерството“, съобщиха от аграрното ведомство.

Съвсем скоро се очаква да се представи и SWOT анализът за „Селските райони“. След приемането на трите анализа ще се премине към етапа „Идентифициране на потребностите“, които ще залегнат в новия стратегически план. 

В новата ОСП ще се търсят резултати, а не просто спазване на правилата, преминава се към нов модел за прилагането й, при който от държавите членки се очаква постигането на определени цели“, припомни зам.-министърът.

По думите й през новия програмен период ще се обръща по-голямо внимание на малки и средни стопанства, което е видимо от задължителната Схема за преразпределително плащане и предвидените тавани на плащания за големите стопанства.

Определен е специален бюджет за младите фермери. ЕС е насочила усилия да намери механизми за навлизане на повече млади хора в земеделския сектор.

„За да се отговори на предизвикателствата в селскостопанския сектор допълнителен акцент в новата ОСП е поставен върху укрепване на връзките между селското стопанство, бизнеса и научноизследователската дейност. Целта е да осигури подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в практиката“, каза зам.-министърът. 

Страните членки на ЕС сега се намират в средата на преговорния период. Догодина предстои да бъде прието законодателството за следващите седем години. Това е рамката, при която ще се прилагат схемите и мерките по новата ОСП до 2027 г.