След провелата се среща вчера между Българска Асоциация Бипродукти (БАБ) и заместник-министъра на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) Свилен Костов, Фермер.БГ потърси мнението на Албена Симеонова, председател на БАБ във връзка с последното изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 
 
Г-жо Симеонова, какви са опасенията ви спрямо изменението в ЗСПЗЗ?
 
Първо ЗСПЗЗ, който приеха на юруш много сериозно засяга интересите на фермерите, а те не са малко. Какви са били основанията и мотивите не може да се каже, защото МЗХ се оказа, че не е внасяло такова изменение. То е внесено от г-жа Цвета Караянчева, тъй като имала право да го направи без да се допитва до Министерството. 
 
Виждаме и ефекта ...
 
Това е невероятно! Без да питат браншовите организации, без да питат тези, които практически ще бъдат засегнати. Тъй като ние имаме много сериозна подкрепа, първо мислехме да поискаме президентът да наложи вето, но въпросът бе, че много бързо бе публикуван Устава с изменението, което значи, че някой много сериозно е бързал и е имал интерес от тази поправка. 
[news]
 
Застават ли и други асоциации до вас в борбата с желаните промени?
 
Ние получихме подкрепа от много асоциации, като зърнопроизводителите са изключение, което навява на мисълта, че най-вероятно и те имат пръст в тази работа, макар, че не знам защо, тъй като и те ще бъдат засегнати. 
 
Заместник-министър Костов предвижда работна група, която да обсъди новото изменение. Това се съобщава в Прессъобщението на БАБ от вчера, какво ще включва това изменение? 
 
Това, което всъщност ние предложихме на г-н Свилен Костов и на г-н Стилян Митев, е да се направи една бърза работна група. Г-н Костов каза, че не е невъзможно да се направят промени, които да засягат животновъди, във връзка със правеното на споразумения в пасища и ливади. Изменение специално за животновъди, които имат животни до рамките на площта, която да отговаря на броя им. При биопроизводителите гъстото е по-малка, като я намалиха точно с тази цел. Смятаме, че за пасищата и ливадите сме постигнали нещо... и ще се опитаме да направим всичко възможно да получим такова изменение в законодателството. Слушайки областния управител на Кърджали и на Хасково, покрай тези пожари си мисля, че решението е чисто политическо... без да ни канят, без да ни питат.
 
Стана ли ясно защо се смята, че само за нивите важи определението „силно разпокъсана собственост; многобройни имоти с трудно установим собственик“ и значи ли това, че ще се плащат субсидии за ниви, които реално са пасища от години?
 
Определено. Въпросът е, че сега, като не позволяват тези бели петна в пасищата, мерите и ливадите, то се лишават и собствениците от правото да получат рентата си за тези бела петна. Можете да си представите, ако има 10 души собственици ... а е имало случаи и по 24 души, които, за да вземат рента се издирват всичките. Това е безсмислено! Да не говорим, че има случаи, в които собствениците не могат да бъдат намерени, поради това, че са в чужбина. Тези бели петна позволяват да се акумулират средствата в общината или в областната управа и след това собственикът, като се върне да отиде и да си ги вземе. По този начин те лишават и тези собственици от тяхното право. 
 
Последен въпрос, тъй като е изключително важен за нашите читатели, а и за всички земеделски стопани, които са кандидатствали по мерки 214, 10 и 11 от ПРСР. Стана ли ясно ще бъдат ли те санкционирани, заради поетите вече ангажименти, които няма да могат да изпълнят след изменението? Като отговор от МЗХ ние получихме, че се предвижда изпълнение на дейностите върху едни и същи площи за целия период на ангажимента, като е уредена възможност за намаляване на площите до 10 %. И едва при неспазване на това изискване ангажиментът може да се прекрати, като ще се изисква възстановяване на получените средства в зависимост от годината на прекратяване. 
 
Това е една голяма лъжа! Ние имаме колеги, които са с намаление 30%, а дори и 52%. Това означава, че тези земеделски стопани губят изцяло бизнеса си. Вместо да се помогне на животновъдството, напротив ... нищо не се получава.
 
 
ИНТЕРВЮ НА
Христина ВАСИЛЕВА