Шест месеца от началото на годината почти минаха. По традиция чакаме актуализацията на държавния бюджет и правим справка на тенденцията в продажбите на земеделски земи от частните съдебни изпълнители (ЧСИ) у нас. 486 актуални обяви за търг на земеделски земи преброи Агри.БГ в регистъра на публичните продажби на сайта на Камара на частните съдебни изпълнители

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

В началото на януари 2022 г. техният брой беше 379. Отново област Ловеч е първенец с 128 актуални търга, следвана от Бургас – 44 броя, Шумен – 42 и Пловдив – 40. Прави впечатление, че към момента най-много са офертите за ниви различни категории. Все повече в списъка на ЧСИ обаче присъстват и дървопроизводителни гори, залесени територии и гори в земеделски земи, които са и сред от най-високите ценово предложения.

Обявата с най-солидна сума - 724 420,80 лв. идва от село Братаница, област Пазарджик, за поземлен имот, ведно с построените сгради - складов обект с площ 26 295 кв.м.

В областта от ЧСИ се продават общо 12 земеделски площи. Сред тях се отличава и обява за 98 013,94 лв. начална тръжна цена за 60 броя имоти в местността „Азово”, град Белово. В село Славовица гора в земеделски земи с площ над 85 дка, девета категория, се предлага за 28 616,00 лв.

Ето и другите земи, предлагани от частни съдебни изпълнители на територията на останалите области:

 

Благоевград

Един търг за близо два декара и половина нива, шеста категория, е обявен в областта. Земята се намира в село Поленица и се продава с начална тръжна цена от 6 300,00 лв.

Бургас

Областта е втората с най-много обяви от ЧСИ за земеделски земи в актуалния списък. Сред офертите се открояват: 14 998,00 кв.м нива, пета категория, в село Твърдица - за 171 200,00 лв.; 6 248,00 кв.м нива, трета категория, в Бургас - за 123 200.00 лв.; 4 286 кв.м лозе в Бургас - за 45 360,00 лв.

Пасище в село Дрянковец е с начална цена от 10 878,00 лв. 

Варна

25 актуални обяви за търг има в областта, като повечето са за ниви в различните категории. В село Любен Каравелово четвърта категория земя с площ 24 400 кв.м е оценена на 74 520,00 лв.

Велико Търново

Предложенията от Великотърновско са 17. Пасище (мера) в село Леденик, простиращо се на 3 дка е с начална тръжна цена от 11 340,00 лв. Над 34 хил. лв. пък струва четвърта категория нива в землището на град Елена, чиято площ е малко повече от 8 дка.

Враца

23 обяви за земеделски земи са писнали ЧСИ във Врачанско. Дървопроизводителна гора, издънково насаждение в село Кунино, на площ от почти 20 дка, се продава за 22 017, 60 лв.

Добрич

15 дка нива от трета категория в село Белгун е сред най-скъпите оферти в обласста - 55 280,00 лв. Общият брой на обявените търгове в Добричко е 21. 

Ловеч

Цели 128 обяви има в област Ловеч този месец. Най-солидната оферта е за земеделска земя в Троян с начин на трайно ползване „друг вид застрояване” за 12 739,68 лв. И тук се срещат няколко обяви за гори. 9 дка дървопроизводителна гора се продава за 10 482,40 лв. край Ловеч. Повечето от обявите обаче са за ниви с неособено големи размери.

Монтана

214 дка нива(шеста категория) е с начална тръжна цена от 91 634, 40 лв. Площите се намират в землището на село Орсоя, община Лом.

Обявите в областта са 7.

Пловдив

Търговете в област Пловдив са 40. Сред тях се открояват: складова база, 31 999,00 кв.м, в село Царацово за 154 800,00 лв.; над 20 дка нива в село Дъбене - 24 080,00 лв.

Близо 4 дка оризище в община Калояново е с начална тръжна цена от 8 845,20 лв. Категорията на земята при неполивни условия е четвърта.

Разград

Броят на обявените в областта търгове е 7. Продава се лозе за 8 080,00 лв., с площ 1 690,00 кв.м, намиращо се в землището на Разград.

София-град

На територията на столицата има 7 обяви от ЧСИ за земеделски земи. Ето някои от тях:

  • 84 500,00 лв. за 4 699 кв. м нива (шеста категория) в град Нови Искър;
  • 50 760,00 лв. за 4 700 кв. м нива (шеста категория) в район Овча купел.

София-окръг

В София окръг има 17 публични продажби. Отново повечето са за ниви в различните категории. В землището на Копривщица се продава ливада с площ от 1,647 дка за 1 800,00 лв.

Шумен

В Шуменско търговете са 42. Сред тях е и поземлен имот от 27 дка (четвърта категория), попадащ в земеделската територия на село Черенча и струващ 26 400,00 лв.

Ямбол 

16 са публикуваните обяви от Област Ямбол. Там се продават ниви (шеста категория) - 16 998,00 кв. м площ за 141 300,00 лв. „Имотите са собственост на „Мигри“ ООД, учредени са ипотеки и е наложена възбрана в полза на взискателя”, пише още в обявата.

Броят на публичните продажби, обявени в останалите области на страната е както следва: Габрово – 22; Стара Загора – 15; Русе – 8; Смолян – 4;Търговище – 3; Хасково – 3; Сливен – 1; Видин – 1. В областите Кърджали, Кюстендил и Силистра няма действащи в момента търгове.

Подробна информация по области и всички актуални оферти на ЧСИ в страната можете да видите тук.