Заместник-министърът на земеделието, храните и горите  д-р Цветан Димитровще даде официален старт на информационна кампания на МЗХГ за земеделски стопани. Първата среща ще се проведе утре, 1 февруари, в Благоевград.

 

Овощари подготвят протестно писмо заради проект на заповед за мярка 10

 

Срещата с фермерите е от 11.00 ч., в зала „23 септември“ на площад „Македония“, до сградата на общината.

 

Кампанията се организира в областните градове на страната.

 

График за провеждане на срещи със земеделските стопани, Кампания 2017/2018 г.

 

Дискутираните теми ще бъдат свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година.

 

Ще бъдат обсъждани също поземлените отношения - служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наеми и аренда, разпределение на земи  от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд, както и информационната система ИСУН.