През първото десетдневие на месец май развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове. Средноденонощните температури ще бъдат близки до климатичните норми, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева.

Агропрогноза: Надежда за дъжд, но опасност от градушки

В началото на този месец очакваните валежи ще бъдат решаващи за оцеляването на част от зимните житни култури в Североизточна България. 

Според Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в края на април на много места в североизточните райони влагозапасите при пшеницата в 50 см и 100 см почвен слой са били необичайно ниски за сезона, под 55–60% от пределната полска влагоемност (ППВ). Причина са поднормените валежи през първата половина на пролетта.

Ето защо част от посевите с пшеница са в критично състояние. Повреди, пожълтяване на листната маса (до 50–60%) заради дефицит на почвена влага са констатирани при пшеницата в агростанции Силистра и Царев брод.

През първото десетдневие на май при пшеницата и ечемика в полските райони ще се наблюдава фаза изкласяване. 

В края на първото и през второто десетдневие се прогнозират по-високи температури и ускоряване на вегетацията при зимните житни култури и засетите пролетници. През този период при пшеницата ще протича цъфтеж, оплождане и формиране на зърното.

Третото десетдневие ще се определя от неустойчиво и хладно за периода време.

Очакваните значителни валежи ще бъдат важни за зимните житни култури, при които ще се осъществява наливане на зърното. В края на месец май част от посевите с ечемик и пшеница на места в южните райони ще встъпят във фаза млечна зрелост. 

През месеца при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на третото десетдневие при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие.

При овощните култури ще се осъществява формиране и наедряване на завръзите. При лозата ще се наблюдава отделяне на реса, а в края на месеца –  и фаза цъфтеж.

Честите валежи през май ще създават благоприятни условия за развитието на редица гъбни болести.

Става дума за мани по лозата и зеленчуковите култури; струпясване по семковите овощни видове, ранно кафяво гниене и съчмянка по костилковите овошки; ръжди (жълта, кафява) и фузариоза по зимните житни култури.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през втората половина от първото и през повечето дни от второто десетдневие. 

През май критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират, но остава повишена вероятността за градушки. При повреди от градушка е препоръчително засегнатите култури при първа възможност да се третират с фунгициди, които съдържат мед, за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази.
 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.