През следващите седем дни времето ще е неустойчиво. Средноденонощните температури ще са близки до климатичните норми за първото десетдневие на май, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева.

Суша: Пшенични полета се превръщат в пустиня

След задълбочилото се пролетно засушаване в североизточните райони, очакваните валежи ще дадат шанс за възстановяване на част от намиращите се в критично състояние зимни житни култури. 

НИМХ: „Повсеместните валежи ще подобрят условията за вегетация на есенните посеви и засетите пролетни култури.“

Дефицитът на почвена влага на много места в Североизточна България ограничи развитието пшеницата и причини пожълтяване на част от посевите.

В югозападните райони и в по-голяма част от Тракийската низина през месец април паднаха валежи със стопанско значение – на места над 50-60 л/кв.м. Ето защо състоянието на зимните житни култури там е добро.

През следващия 7-дневен период в полските райони при пшеницата и ечемика ще протича преход от вретенене към изкласяване и фаза изкласяване.

При царевицата и слънчогледа, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и листообразуване.

През първата седмица на месец май от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) не прогнозират критични минимални температури. Вероятността за градушки обаче остава повишена.

При повреди от градушка се препоръчва засегнатите култури при първа възможност да се третират с фунгициди, които съдържат мед, за да се ограничи рискът от вторични зарази.
 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.