През следващите седем дни се очаква повишаване и стабилизиране на температурите. Подобряват се топлинните условия за протичане на вегетационните процеси при земеделските посеви и трайните насаждения, прогнозира агрометеорологът Драгомир Атанасов.

Агропрогноза за юни: Спасение или неприятности ще донесат валежите?
 
През изтеклия 7-дневен период развитието на земеделските култури протичаше при температури под нормата. На много места в страната паднаха валежи между 10 – 30 л/кв. м, които подобриха условията за развитието на селскостопанските култури.

През следващите няколко дни валежи със стопанско значение не се прогнозират. Към края на 7-дневния период в възможно да вали, но на изолирани места в полските райони от страната. Там ще се подобри почвената влага, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. 

При пшеницата масово ще се наблюдава фенофаза млечна зрялост, а при площите с ечемик – восъчна зрялост. 

При царевицата ще продължава листообразуването, а при слънчогледа –  листообразуване и залагане на съцветията. 

В рапичните посеви ще протича узряване.

През по-голямата част от периода условията ще са подходящи за агротехнически мероприятия и растителнозащитни третирания в посевите и трайните насаждения. 

Остава вероятността за опасни градушки и нанасяне на повреди по земеделските култури.

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.