Много се говори, че бизнесът и науката трябва да си подадат ръка, да заработят заедно и така да поставят основите на едно устойчиво и плодотворно сътрудничество, което да направи българското земеделие и селско стопанство отново на световно ниво. 
 
 
Един от най-добрите примери в тази насока е българският производител на торове „Агрополихим“ АД. Екипът на отдел „Агрохимия и почвознание“ в предприятието от няколко години успешно си сътрудничи с учените от катедра „Растениевъдство“ в Техническия университет във Варна, чийто възпитаници са. Работата им заедно започнала още, когато ръководителят на отдела – Йордан Илиев бил дипломант. Тогава експериментите, които провеждали заедно с доц. Драгомир Пламенов, били върху слънчоглед и царевица. 
 
 
Техните продукти сме ги изпитвали при много разнообразни култури – соя, слънчоглед, царевица, пшеница, рапица. Т.е. за всички традиционни за региона култури, продуктите на Агрополихим са изпитани. Изпитвали сме влиянието върху тези култури, като продуктивност, технологични качества на зърното – качествени показатели, а също така и влиянието върху почвена микрофлора, ензимна активност, което е много интересно с оглед и на последействие на следващата култура. Поведението на почвената микрофлора, вследствие на използването на тези продукти и съпоставка между тях“, обясни доцентът, който ръководи катедра „Растениевъдство“, в Техническия университет  във Варна.
 
Той добави: „Една от първоначалните задачи – съпоставка на течни азотни торове с гранулирани, които са стандартни.  В последните две години ние прилагаме технология, която включва изцяло използване на течен азотен тор (UAN) и течен азотен тор със сяра (UAN + S) във вегетацията на полските култури. От предсеидбено приложение, до следващите фази и мога да кажа, че съпоставката на резултатите показва стойността на този продукт“. 
 
 
За да представи пред земеделските производители последните резултати от прилагането на прецизната технология за торене с течни торове, екипът на „Агрополихим“ АД участва на Шестата национална среща на земеделските производители. 
Ръководителят на отдел „Агрохимия и почвознание“ в „Агрополихим“ АД Йордан Илиев ни разказа накратко за това. 
 
„Тази година като цяло на националната среща на земеделските производители в България решихме да представим нашата презентация по малко по-различен начин по отношение на данните, които имаме. Фактите, които земеделците ни предоставиха, че работят успешно с нас, че се довериха на нас, на нашите технологии, на екипа, които създадохме. Затова и акцентирахме на това, че имаме нови продукти на пазара, върху това, че успешно успяваме да наложим нашата прецизна технология за торене с течни продукти и разбира се, да я комбинираме и с гранулирани продукти. Което, фактически, една българска, успешна компания  може да предложи на българските земеделци“, каза Илиев. 
 
 
Пред стопаните на форума той представи и статистика за ползването на течния тор и това, че потреблението му рязко се увеличи последните 4 години. 
 
„От 2 500 тона, достигна стигна над 60 000 тона през миналата година. Очакваме същите и малко по-добри данни, разбира се, и тази година“. 
За работата с технологията за течно торене ни разказа Орлин Ангелов, който от 15 години е земеделски производител и обработва стопанството си във Врачанско. 
 
„С течните торове се занимавам от самото начало. Чух за тях в едно опитно поле. Близо до Радомир показваха как се тори царевица с течен тор“, отбеляза стопанинът. 
Той разказа, че още тогава му е направило впечатление, че от използването на течен тор очевидно има голяма полза. 
 
„При него се пропуска едно агрегатно състояние. Т.е от течният тор се получава гранулата  и обратно – от гранулата се получава торът, който е необходим при растенията. И сметнах, че това е икономично, защото при производството се пестят пари. Течният тор според мен е по-икономичен, защото по-бързо се усвоява“, добави Ангелов. 
 
„Агрополихим“ АД развива гамата си продукти и преди броени седмици на пазара бяха пуснати нови продукти от компанията -  комбинирани, гранулирани торове -  NP и NPK.
 
 
„От 44 години, откогато е започнал заводът да работи, за първа година пускаме комбинирани торове – гранулирани, на пазара. Той е бил замислен още `74 г. да пуска такива продукти, но за съжаление това не се е осъществило допреди две седмици. Продуктите вече са факт и се радват на доста голямо желание от страна на фермерите да ги използват. Преди да бъдат пуснати в производство, имахме вече продадени около 20 000 тона“, отбеляза Илиев. 
 
За да са сигурни в работата на своите продукти през последните три стопански години  „Агрополихим“ АД има осъществени повече от 70 опитни полета в страната. С новите продукти  NP и NPK торове също ще бъдат заложени опити, разказаха от компанията. 
Илиев добави, че целта на компанията е да се фокусира върху 4К-технологията. За да могат пък стопаните да произведат качествена реколта, на тяхно разположение са петте агронома на компанията, които работят в цялата страна от миналата пролет. С техните съвети и прецизната технология за течно торене на „Агрополихим“ АД земеделските производители със сигурност ще постигнат успех. 
 
За повече информация можете да посетите сайта на компанията agropolychim.bg