Топлото за сезона време през изтеклия седемдневен период, с максимални температури, достигнали на места до 17-18°С, доведе до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви в част от полските райони на страната, сочи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ към БАН. 
 
 
Хубавото време провокира и нежелателно, преждевременно, набъбване на пъпките при някои дървесни видове.
 
През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури, но средноденонощните им стойности няма да надвишават биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Изключения ще се наблюдават само на отделни места по Черноморското крайбрежие и в южните райони на страната.
 
В края на периода агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. 
 
Прогнозираното застудяване ще възстанови покоя при зимните житни култури. В началото на януари при пшеницата ще преобладават посевите във фаза братене, а при рапицата – във фаза розетка – подходящи фази за зимуване.
 
До средата на първото десетдневие на януари критични минимални температури за земеделски култури не се прогнозират.