През тази седмица развитието на земеделските култури протича при наднормени температури, а в някои райони на централната част от Дунавската равнина и в южните райони на страната – и при незадоволителни влагозапаси в 50 cm почвен слой. Това посочват в прогнозата си агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
 
Вследствие високите температури през април, поднормени валежи и ускорената вегетация на културите нивото на почвените влагозапаси значително се понижи, на места под 65% от ППВ.
 
В началото на май пшеницата и ечемика в голямата част от полските райони ще встъпят във фаза изкласяване. На места в Южна България при част от посевите ще се наблюдава и фаза цъфтеж. 
 
При зимната рапица ще преобладава фаза цъфтеж. При засетите посеви със слънчоглед и царевица ще се наблюдава фаза поникване и начален стадий на листообразуване. През този период при царевицата и слънчогледа сериозни щети нанася сивият царевичен хоботник. При плътност на вредителя над икономическия праг на вредност (във фаза поникване ПИВ > 2 бр. възрастни на m2) е наложително третиране. 
 
През периода до 3 май при лозата ще се наблюдава отделяне на реса. През тази фаза протича вредната дейност на един от най-опасните неприятели e шареният гроздов молец. Гъсениците от първото поколение на молеца повреждат ресите, което изисква при повишена численост (ПИВ > 6-8 гъсеници на 100 реси) своевременно третиране. По-подходящи условия за извършване на растителнозащитни пръскания ще има в средата на периода. 
 
В началото на май критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.