След кратко захлаждане, в края на изтеклия период през следващия се очаква отново относително сухо, топло, а през втората половина на периода и горещо време. Прогнозират се високи температури в края на второто и началото на третото десетдневие на август, с максимални стойности до 37°С. 

Производител: Добавената стойност е единственото решение


Всичко това ще подтисне асимилационните процеси при късните земеделски култури, а на места в южните райони, ще бъдат причина за възникване на повреди – листни пригори и преждевременен листопад при овошките, окапване на цветовете и завръзите при отглежданите за късно производство зеленчуковите култури (тиквички, краставици, зелен фасул). Това става ясно от агропрогнозата на Дукена Жолева от НИМХ на БАН.

През периода 16-22 август, голяма част от късните полски култури ще приключат развитието си. При слънчогледа ще се наблюдава масово кафява и пълна зрелост. Средно късните хибриди царевица ще встъпят във восъчна зрелост, а при късните хибриди - ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост. При соята ще се наблюдава фаза узряване.

През периода ранните бели винени сортове грозде в южните райони ще достигат технологична зрелост. При късните червени сортове ще се наблюдава прошарване (омекване) на зърната. Тази фаза е критична за заразяване на гроздето със сиво гниене, особено в лозовите масиви, претърпели повреди от градушки, гроздови молци и брашнеста мана. 

През следващия период валежи със стопанско значение не се прогнозират, което ще налага прилагане на повишени поливни норми при вторите култури и късните хибриди царевица


И през следващия период на много места в полските райони сухата почва ще възпрепятства качественото провеждане на дълбоката оран и предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. През третото десетдневие на август започват агротехническите срокове за сеитбата на рапицата. 

През разглеждания период остава опасността от възникване на пожари, особено в случаите на неумело боравене с огън, както при едногодишните, така и при трайните насаждения. Задължително условие за техниката, работеща на полето е двигателите с вътрешно горене да са снабдени с искрогасители.