Какво решение на проблема с недостига на вода в стопанството прилагат за управление на почвите в Обединеното кралство. е темата на този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации
 
 
Един от начините земеделските стопани да увеличават водните ресурси за растенията и животните е чрез повишаване на капацитета на почвата да задържа вода. Консервационното земеделие е базирано на практики за ограничено или никакво обработване на земята, покриване на почвата с органични остатъци за по-дълъг период от време и прилагане на ротация на културите. Този метод може да подобри просмукването на водата в почвата, а покриването с остатъци може да намали изпаряването от почвата.
 
Elveden Farms, намиращо се в Съфолк, Обединеното кралство, е земеделско стопанство, специализирано в отглеждането на поливни култури - картофи, лук, моркови и пащърнак. Въпреки че растенията се отглеждат при благоприятен климат, песъчливите почви в областта имат нисък капацитет за задържане на влага. Затова водата е изключително ценен ресурс за стопанството, а ефикасното напояване и управлението на почвите са от съществено значение за успеха на стопанството.
 
Elveden Farms има лиценз за извличане на определено количество подпочвени води за директно напояване и за пълнене на резервоари. За да се използват пълноценно тези води, управителят на стопанството Андрю Франсис разчита на сензори в почвата, които следят нивото на влагата в нея. Това му помага да предвиди какви ще са нуждите от вода за растенията. Стопанството увеличава капацитета на почвите за задържане на влага и като подобрява съдържанието на органични вещества в тях. Андрю обяснява: „От много години използваме органичен тор в стопанството, но напоследък проявяваме все по-голям интерес да отглеждаме сами зелени торове. Експериментираме с различни начини за използване на зелените торове, за да се опитаме да съкратим разходите“.
 
 
Стопанството продължава да инвестира в начини за гарантиране на снабдяването с вода и за максимално ефективно използване на наличните водни ресурси. „Нашата философия в Elveden е да използваме най- модерни знания и технологии за осигуряване на възможно най-висока възвращаемост от водата, използвана за културите“, пояснява фермерът.
 
Структурата на почвата и капацитетът ѝ да съхранява вода може да се подобрят също така чрез увеличаване на съдържанието на органични вещества в почвата и чрез покриване на почвената повърхност с органични остатъци, с мулч (напр. компост или оборски тор) или чрез използване на покривни култури. Ефективният контрол на плевелите по културите и овощните дървета може да спомогне за предотвратяване на използването на вода от конкуриращите се растения. Земеделските стопани могат да увеличат водните ресурси в стопанството си, като разработят също така и системи за рециклиране на водите и да изградят влажни зони в стопанството.
 
49 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“