Артишокът не е сред най-популярните култури в България, но в португалското земеделие и млечна преработвателна промишленост намира едно много силно нишово приложение – при производството на шест продукта със Защитено наименование за произход. В 20 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, представяме проекта на Оперативната иновативна група „iChese –Артишок иновация за по-добро сирене“.
 
 
В Португалия сиренето от овче мляко се произвежда с помощта на екстракти от цветовете на Артишок /Cynara/, богати на ензими с различна коагулантна активност. Тази технология е особено популярна при производството на шест португалски млечни продукта със Защитено наименование за произход /ЗНП/ - „Serra da Estrela“, „Beira Baixa“, „Nisa“, „Évora“, „Azeitão“, „Serpa“. Валоризацията и запазването на тези ендогенни ресурси зависи от установяването на процедурите за осигуряване на възпроизводимост и качество на крайния продукт.
 
Приложението им в практиката се разработва от Оперативната група „iChese“, която изпълнява проект с бюджет от 430, 122 евро за периода май 2017 – април 2020 г. по мярка „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони в Португалия. В сформирането на Оперативната група участват университета в Евора, Националния институт за селскостопански и ветеринарни изследвания, Регионални асоциации на овцевъдите, Център за биотехнологично земеделие и Център за агро-хранителна технологична подкрепа. Политехническият институт Viseu също е част от оперативната група и на територията му са направени експериментални полета за отглеждане на артишок. 
 
 
Проектът „iChese“ има за цел да разработи иновативни продукти и процеси, за да се даде възможност на производителите на сирене да използват цветовете от артишок, гарантиращи устойчивото и безопасно снабдяване с коагуланти, допринасяйки за конкурентоспособността на малките и средни предприятия в млекопреработвателния сектор в Португалия. Широкото разпространение и демонстрацията на резултатите от проекта iCheese са също сред проектните цели.
 
Като резултати се очаква проектът да установи растителните коагуланти, подходящи за всеки един от шестте португалски ЗНП, както и иновативна формулация от цветовете на артишок с различни екотипове, подходящи за различните видове млека - овче, козе, краве и техните смеси. Сред очакваните резултати е и разработването на технологични решения за преработката и опаковането на цветовете на растенията, съобразено с насоките за безопасността и качеството на храните.
 
 
В рамките на изпълнението на проекта, участниците в Оперативната иновативна група изследват ензимните профили на артишока и неговите разновидности, както и ролята им при съсирването на различни млека овче, козе и краве. Производителите на различните видове сирена, участници по проекта използват разработената технология и предоставят предварителните данни за селекцията на подходящите разновидности на растението.
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“