Подкрепата за развитие на иновационните идеи действа като стимул за прилагане на иновации в селското и горско стопанство. 
 
 
В брой 83 на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, ви представяме Земеделския технологичен парк (3A-PTA), който предоставя подкрепа за оперативни групи и други иновативни проекти в италианския регион Умбрия, свързвайки различни участници в иновационната верига за максимално въздействие. 
 
В момента центърът подкрепя 13 оперативни групи и повече от 40 други иновационни проекта в региона. 3A-PTA организира събития, които обединяват земеделските производители, изследователите и селскостопанския бизнес. 
 
Тези мероприятия им позволяват да споделят своите нужди и идеи за иновации. „Ние търсим подходящи партньорства, помагаме при формулирането на идеи за проекти и подпомагаме партньорите в решаването на проблеми във всички фази на проекта“, каза д-р Лучано Консеци, ръководител на отдел „Иновации и изследвания“ в 3A-PTA. 
 
„Освен това помагаме за разпространението на резултатите от проекта на местно, национално и европейско равнище, като предоставяме на партньорите ни контакт с националните мрежи за селските райони и мрежата EIP-AGRI", добави специалистът. 
 
Центърът има богат опит в изграждането на партньорства и насърчаването на мрежи, включващи фермери, хранителни компании, консултанти и изследователски центрове.
 
Снимка:3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria
 
„Много от тези връзки станаха стабилни и помогнаха за формирането на иновационна култура, която позволи 3A-PTA да подкрепи иновативното сътрудничество в селското стопанство в Умбрия”, добави Консеци. 
 
Към момента центърът се опитва да подпомогне зеления регион на Италия, чрез управлението на мярка 16.1 и регионалните оперативни групи в Програмата за развитие на селските райони за 2014-2020 г. 
 
Един от проектите, подкрепяни от 3A-PTA, е оперативна група FiLO. Партньорството включва фирми от хранителната верига, ферми, земеделски кооперативи и изследователски центрове. 
 
Проектът подобрява устойчивостта чрез организационна ефективност във веригите за доставка на хранителни продукти, като повишава конкурентоспособността на земеделските производители. 
 
 
3A-PTA подхранва връзките между тези партньори още преди началото на проекта. „Центърът организира събития и редовни срещи, в които можем да споделим опит, успешни  практики и цели с другите партньори, но също така и с други италиански и международни оперативни групи”, каза Каролина Спинети, част от един от проектите и добави:
 
„Участието ни в оперативната група ни позволи да въведем нови системи за контрол на управлението, които правят нашите логистични дейности по-ефективни и ни позволяват да намаляваме времето и разходите. Тук наистина можем да променим нещата".
 
83 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!