Технологична организация в Словения координира Европейски проект с множество участници, който реализира отворена платформа, основана на отворени стандарти, с цел да се улесни по-качествен и по-ефективен начин на земеделско производство. Това е фокусът на 77 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ  реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
 
През последните две десетилетия земеделието в Европа стана свидетел на две едновременни промени. От една страна, увеличаването на европейските и националните регулации, които поставиха нови административни изисквания на земеделските стопани. В същото време в сектора се наблюдава внедряването на редица сложни технологии в областта на машиностроенето и автоматизацията.
 
За да помогне на европейските фермери да управляват по-добре тези административни изисквания, като същевременно се възползват пълноценно от новите технологични възможности, проектът AGROIT, реализира иновативна отворена платформа, базирана на отворени стандарти. Проектът с множество участници, финансиран от ЕС по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации се координира от словенската технологична организация DataLab. Партньори по проекта са фермерски, технологични и научни организации от Словения, Полша, Румъния, Бивша югославска република Македония, Австрия, Португалия и Дания.
 
Проектът AGROIT се основава на технологичната система „отворени стандарти“, която улеснява оперативната съвместимост на събраната информация и обмена на данни между различни продукти или услуги и са предназначени за широко разпространение.
„Предпоставката за този проект е нашето убеждение, че разгръщането на информационните и комуникационните технологии е следващата стъпка напред, която ще промени земеделието и ще позволи преминаването към по-качествен и по-ефективен селскостопански сектор", казва Рок Рупник от словенската организация, координатор на проекта.
 
 
Целта на проекта е да се изгради платформата AGROIT, основана на отворени стандарти, за предоставяне на приложения и услуги на земеделски стопани, местни общности, държавни и европейски институции и консултанти, свързани със селското стопанство. С тези приложения фермерите имат възможност просто и лесно да въвеждат данни по време на изпълнението на ежедневните си дейности. 
 
„Въз основа на нашите съществуващи прототипи ние въведохме ориентиран към сценарии потребителски интерфейс, който да даде възможност на фермерите да имат последователен ред на ежедневните си дейности", обяснява Рупник и допълва, че използвайки тези приложения земеделските стопани могат значително да увеличат ефективността на дейностите, а същевременно да спестят ресурси - включително време".
 
В допълнение към приложенията, проектът разработва и интегрирани мониторингови системи, които позволяват събирането на данни от сензори и други устройства чрез безжична технология. „Исторически погледнато, земеделието е непрозрачен бизнес поради трудностите при получаването на солиден набор от данни, което прави неразумно да се очаква фермерът да попълни всички необходими формуляри след като приключи работния си ден на полето", добавя Рупник.
 
„Но информацията, събрана от сензори и машини, носи нови възможности за анализи и вземане на решения, основаващи се на данни", категоричен е координаторът на проекта.
 
AGROIT интегрира всички тези функции в платформа. „Тук стандартите и примерите за интеграция са публикувани под публични домейни, за да се даде възможност за сътрудничество и подкрепа в рамките на селскостопанската индустрия и заинтересованите общности", обяснява Рупник и допълва, че има няколко предимства при използването на отворена платформа. Например, това позволява на потребителите да интегрират множество системи, за да предоставят по-сигурна и по-лесно достъпна информация. Чрез улесняването на сътрудничеството между разработчиците отворените платформи също водят до по-добри и по-приспособени решения.
 
Той обяснява как всичко това изглежда на практика. Като пример може да се вземе рутинната земеделска задача за подготовка на поле за сеитба. Благодарение на използването на GPS, мобилното приложение на AGROIT ще разбере, че фермерът работи в конкретна земеделска площ и по този начин може да им предостави преглед на това, кои части от стопанството са обработени и кои земеделски земи все още се нуждаят от обработка.
 
 
Друг пример от функционалностите на приложението е когато овощар забележи проблем с някое от сливовите насаждения. С откриването на случай за консултации чрез мобилното приложение фермерът просто заснема няколко снимки на дървото и се обажда на консултант, за да обсъдят възможните решения. След поканата консултантът проверява оперативните данни на земеделския производител (например shape файлове, използвани хибриди, минали обработки и т.н.) и вмъква спецификации за обработка на конкретния случай, който земеделският производител трябва да приложи на място.
 
Приложението AGROIT е от помощ и на ветеринарните лекари да се грижат за селскостопанските животни. „В много селски райони ветеринарните лекари са малко и далеч", казва Рупник. „Но сега, благодарение на приложението AGROIT, един земеделски стопанин може да се консултира дистанционно с ветеринарен лекар и да обмени документация или сертификатите по електронен път".
 
77 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕК и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!