Дигиталните решения за управление на данни в помощ на фермерите намират все по-широко приложение сред проектите на оперативните иновативни групи, сформирани и функциониращи в рамките на Европейското партньорство за иновации. В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с дейността на оперативната група MIKÄ DATA във Финландия. Техен представител ще вземе участие в практическата част на Форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“, който ще се проведе в периода 18-20 април 2018 г. в рамките на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.
 
 
Все повече нараства необходимостта от инструменти за вземане на решения, които могат да подпомогнат управлението на стопанствата и същевременно да са леснодостъпни за фермерите. По-специално внимание се обръща на тези инструменти, които отчитат съществуващата променливост по отношение на почвите и хранителните вещества. 
 
Около тези въпроси се е фокусирала Оперативната група MIKÄ DATA във Финландия, която в периода 01 01 2017 – 31 12 2019 г. изпълнява проект по мярка 16 от ПРСР с бюджет на обща стойност 395 000 евро. Оперативната група е сформирана от представители на Техническия университет в Тампере, Организацията за съветнически услуги в селските райони Pro Agria и група земеделски производители.
 
[news]
Основната цел на финландската оперативна група MIKÄ DATA е да се създаде интелигентна мрежова услуга, която да подпомага вземането на решения в стопанствата, като предоставя данни с лесен достъп. Съществена част от разработката на дигиталното приложение е отчитането на специфичните условия в съответното стопанство - вид на почвата и запас с хранителни вещества. Оперативната група си е поставила за цел също така да се съберат и анализират данни от различни източници.
 
Сред очакваните резултати при изпълнението на проекта са фермерите да имат достъп до една интелигентна услуга за управление на данни, където те могат да изтеглят различни видове полеви данни и да получат автоматизирани анализи и визуализации. Стопаните ще имат достъп до информация за промените в почвата и хранителните вещества, в резултат на тези анализи.
 
От началото на изпълнението на проекта е създадена първоначалната версия на услугата за управление на данни. Полевите данни са генерирани от няколко източника - Европейската космическа агенция ESA, търговски спътници и дронове. Използвани са също така и данни, генерирани от N-сензори - технология, която се превърна в еталон за прецизно земеделие, гарантираща, че в отделните части на полето се прилага правилна и оптимална скорост на торене.
 
40 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“