Европейската агроиновативна общност се събра тази седмица в град Лизио в Северозападна Франция благодарение на Agri Innovation Summit 2019 – Среща на високо равнище за иновации в областта на селското стопанство. 

Агроиновации: Данните – основа за модерно картофопроизводство

Форумът беше организиран съвместно от Министерството на земеделието и храните на Франция, Асоциацията на френските региони, мрежата ЕПИ-АГРИ, Френската селска мрежа и Европейската комисия.

След успешното провеждане на първото издание през 2017 г. в Лисабон тази година фокусът беше поставен върху агроекологията. Над 120 Оперативни групи по ПРСР и Мulti-actor проекти по „Хоризонт 2020“ бяха представени пред 400 участници в срещата на върха в Нормандия.

В 105 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме проектите на още две от оперативните групи в региона Нормандия, които бяха част от полевите посещения в рамките на Agri Innovation Summit 2019. 

Устойчивост на млякото

Едно от посещенията на участниците във форума беше свързано с представянето на дейността на Оперативна група „Устойчивост на млякото“, която е много добър пример за взаимно допълване на проекти по ЕПИ-АГРИ и Хоризонт 2020.

Проектът е фокусиран върху проучване на социално-икономическата устойчивост на млечни ферми в Нормандия.

Идеята е да се развие устойчивостта на френското говедовъдство. Създадени са няколко Оперативни групи и мрежа от различни по мащаб пилотни ферми, за да се насърчи обменът на знания, инструменти и препоръки между фермери, експерти и учени от различни страни.

„Устойчивост на млякото“ е регионален проект на финансирания по програма „Хоризонт 2020“ европейски проект Euro-Dairy, чиято цел е да засили сътрудничеството на регионално, национално и транснационално равнище, чрез изграждане на мрежи и обмен на знания и инструменти.

Оперативната група се състои от пилотни ферми, инженери, техници и съветници в говедовъдството. Проектът има две основни насоки - ефективно използване на ресурсите и биоразнообразие за развитието на агроекологични практики. 

Колективни действия за висока добавена стойност

Още един добър пример за сътрудничество беше представен на вниманието на заинтересованите участници, в рамките на полевите посещения на Agri Innovation Summit 2019.

Оперативната група „Колективна сушилня“ реализира проект, основан на партньорството между зърнопроизводители и говедовъди за добавена стойност към люцерна и оборска тор.

Този проект е разработен от 15 говедовъдни стопанства и петима производители на зърнени култури. Целта е да се насърчат колективните действия за използване на фураж от бобови култури и за създаване на слънчева сушилня с висока добавена стойност при употребата на оборска тор и жив плет.

Проектът разчита на троен мениджмънт на ресурсите - въвеждане на люцерна в сеитбообращението като източник на протеин, като се използва оборски тор за органично подобрение на почвите и използването на нарязана дървесина от живи плетове за осигуряване на допълнителна мощност на слънчевата сушилня.

Люцерната намалява от една страна нуждата от химически вещества. Същевременно е добър агрономичен подход за подхранване на почвите, а и намалява необходимостта от плевене от друга страна.

Проектът на Оперативната група цели да намали зависимостта от външни доставчици чрез насърчаване на колективен подход на местно ниво между говедовъди и зърнопроизводители, а партньорството да се укрепи чрез траен договор. Този проект се характеризира с много иновативен организационен аспект.

105 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!"