Агритоп представи технологиите от водещата шведска компания, лидер в производството на оборудване за доене, DeLaval, по време на пътуващия семинар за животновъди, организиран от Професионалния център по животновъдство към Тракийския университет. Форумът се проведе в търговската база на Агритоп в Долни Дъбник.

 

Какво е нужно, за да бъде животновъдната ни ферма ефективна?

 
„Това е първият семинар за животновъди в тази зала. Надявам се то да бъде от полза и да е началото на много последващи такива – целеви и практически насочени форуми. Наред с това пожелавам и наоколо да се изградят ефективно работещи стопанства, които да посещаваме след семинарите, които провеждаме тук“, каза Николай Стефчов, управител на Агритоп.
 
 
Добрата инсталация гарантира повече
Ефективната и модерна доилна инсталация наистина може да увеличи приходите на стопаните, но и да гарантира произвеждането на повече и по-качествено мляко. Доилните инсталации DeLaval напълно отговарят на нуждите на животновъдите и подобряват качеството и количеството мляко.
 
„Самата доилна инсталация трябва да е много добре изградена,  поддържана и навременно сервизирана, за да няма проблем с животните. Заедно с това една модерна и ефективна доилна инсталация може да увеличи приходите във фермата, като се произвежда повече, спестявайки време и работна ръка. Доилните инсталации на DeLaval дават 2 литра повече, но зависи как са проектирани и монтирани “, обясни Тасков.
 
 
 
През последните години основният бич за фермерите остава мастита. Често животновъдите разбират за наличието на проблема в последния момент.
 
„Основната бариера е кожата на животните, която предпазва микроорганизирамите да не влязат в цицковия канал. Акцентите тук са добре оборудвано миещо устройство, с ръчно или механично дозиране. Друго важно е използваето на правилни консумативи за хигиена, които трябва да бъдат сертифицирани от БАБХ или от Министерство на здравеопазването“, каза Тасков.
 
Освен това управлението на стадото е от особено значение. Може да се окаже трудно да разделите управленските от ежедневните си задължения и задачи, а те трябва да се извършват едновременно всеки ден. И тук DeLaval предлага решение, с професионални системи за управление на стадото - AlPro, Herd Navigation и DelPro.
 
В борбата с мастита
„Колкото по-чисти са виметата, толкова по-добре. Нещо много важно е, че след първия допир на вимето, времето в което трябва да се постави апаратът е в диапазон от 60 до 90 секунди. Масово във фермите обаче това не се случва “, обясни Тасков.
 
 
„Винаги правете предварително доене. Това дава мощен сигнал за запазване на качественото доене и възможност за превенция от влизането на недобро мляко в охладения танк. Как да направим това? Изцедете 2-3 струйки от първото мляко в чашка за предварително доене и го изследвайте. Пълноценната грижа на вимето гарантира здравето на животното“, открои Тасков.
 
DeLaval предлага калифорнийски тест за мастит. Той е лесен и бързо анализира здравето на вимето във фермата и за определяне на това, коя четвърт е инфектирана с мастит.
 
Друго полезно устройство е уредът за изброяване на соматичните клетки DeLaval DCC. Той е предназначен за бърз и ефикасен контрол на качеството на млякото. Именно системната проверка на млякото във фермите води до превенция, своевременно откриване и лечение на най-разпространеното заболяване при кравите.
 
Снимка: milktech.com.co
 
Тасков наблегна и на това, че задължително след сваляне на доилния апарат, трябва да се използва запечатка. Препаратите на DeLaval са регистрирани в регистъра на биоцидите към Министерство на здравеоопазването и гарантират убиване на почти 100% от причиняващите мастит бактерии до 30 секунди.
 
„Нещо много важно е, че млякото трябва да се охлади до 2 часа след издояване. Освен това е от изключително значение танкът или хладилната вана да бъдат измити веднага след предаване на млякото“, добави експертът.
 
Друго важно съоръжение в стопанството са агрегатите. Компресорът за охлаждане на танка трябва да е съобразен с неговия капацитет и в никакъв случай да не бъде по-малък. 
 
„Трябва да отбележим, че агрегатът е добре да бъде изкаран навън, тъй като през лятото в оборите температурата се повиша рязко и компресорът може да се изключи, а ако това се случи, се повишава киселинността на млякото“, каза той.
 
12 златни правила при доене
1. Редовно следене здравето на вимето
2. Ред на доенето – първо юниците, след това скороотелени крави и накрая основното стадо
3. Предварително доене
4. Почистване на вимето – необходимо е всяко животно да си има отделна кърпа
5. Проверка на доилната инсталация – винаги проверявайте нивото на вакуума при започване на доене. На млекопроводите то е нужно да бъде 52 kPA, за доилните зали - 42 kPA
6. Поставяне на апарата за определено време – максимум 60-90 сек, защото след това се губи ефекта на доенето
7. Избягване на предояването – с DeLaval  си гарантирате, че няма да имате предояване
8. Правилно премахване на апарата 
9. Дезинфекциране на вимето – използвайте запечатка задължително
10. Почистване на доилната техника веднага 
11. Охлаждайте млякото правилно – задължително до 2 часа след доене
12. Редовно следете доилната техника и данните от млеконадоя – поддръжката не е само смяна на чорапите. В доилната техника има и много гумени уплатнения. Ако те не бъдат сменени в определения срок, това може да доведе до мастит. Освен това масово се използва сода каустик за почистване – това не е добро решение, защото втвърдява уплатненията, а ако не се измие добре и попадне в млякото, е отровна
 
 
Повече информация може да откриете на интернет адрес: www.agritop.bg и телефон: 02 / 971 26 20.