По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през 2020 г. са оторизирани общо 1 755,5 млн. лв. от европейския фонд и от националния бюджет. Това става ясно от Аграрен доклад 2021 за състоянието и развитието на земеделието, в който ресорното министерство прави равносметка за предходната 2020 г. и дава прогнозни данни за предстоящата 2022 г.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Статистиката за календарната 2020 г. показва, че по ПРСР са изплатени 815 195 914 лв. публични средства.

Брутната добавена стойност на аграрния сектор през 2020 г. е 4 205 млн. лв. по текущи цени, като се свива с 3,3% на годишна база. За сметка на това делът му в общата БДС нараства с 0,2 процентни пункта спрямо предходната година.

Стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ за 2020 г. по текущи цени на производител възлиза на 7 798,00 млн. лв., като това е спад от 6,3% спрямо предходната година. Тази стойност се формира от: 

• Продукция от растениевъдството – 5 212,30 млн. лв. (с дял 66,8%); 
• Продукция от животновъдството – 1 919,60 млн. лв. (с дял от 24,6%); 
• Селскостопански услуги – 462,00 млн. лв. (с дял от 5,9%); 
• Продукция от неотделими второстепенни дейности – 204,10 млн. лв. (с дял от 2,6%). 

През 2019/2020 стопанска година общият брой на земеделските стопани, регистрирани в регистъра по Наредба № 3/1999 г. е 80 905, а през 2020/2021 стопанска година (към юни 2021 г.) – 76 372. Тоест за една година има отлив на 4533 фермери.

В доклада, който се шири на над 240 страници, може да откриете всичко, което ви интересува, но за 2020 г. - производство и подпомагане по сектори, търговия по продукти, земеделска техника, хидромелиорации, торове, безопасност на храните, граничен контрол и какво ли още не. Може да го откриете ТУК.