Фермер.БГ публикува пълната делова програма на селскостопанското изложение АГРА 2014 от 4 до 8 март в Международен панаир Пловдив:


ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ – АГРА 2014:


04.03.2014– вторник

10.30 Пресконференция по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Международен панаир Пловдив


11.30 Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014

Място: палата 6

Организатор: Международен панаир Пловдив

 

13.00- 17.00 Конференция ,,Проблеми в европейското и национално пчеларство - начини и средстваза решаването им

Място: зала България, Конгресен център

Организатор: ,,Aпи България“

 

14.00-16.30

Конференция ,,Актуални въпроси на аграрната политика и законодателство“

С участието на проф. Д-р Светла Бъчварова, Председател на комисията по земеделие към Народното събрание

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Международен Панаир Пловдив и Пловдивска земеделска камара

 

19.30 Вечер на изложителя по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014 (вход с покани)

Място: Парк хотел Санкт Петербург

Организатор: Международен панаир Пловдив

 

05.03.2014– сряда

 

09.30 – 11.30 Лекция ,,Технология за работа и добиване на пчелни продукти от 8 рамков кошер ,,1300 г. България“ на Георги Гърдев“, лектор Костадин Якофов

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

11.00-13.00 Кръгла маса: „Състояние на машинно-тракторния парк и преглед на ПРСР 2014-2020 г.”

11.00 ч. – Откриване

г-жа Румяна Ангелова, председател на НАЗ и проф. Димитър Греков,министър на земеделиетои храните (поканен)

I. Европейската инициатива „Хляб на мира”

г-н Ангел Вукодинов, заместник-председател на НАЗ

II. Представяне на доклад на Контролно-техническа инспекция

инж. Иван Гайдаров, изпълнителен директор на КТИ

III. Презентация на Българската асоциация на търговците на агротехника

г-н Веселин Генев, председател на УС на БАТА АГРО

IV. Преглед на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Поканени:

г-н Явор Гечев, заместник-министър на земеделието и храните

г-жа Светлана Александрова, директор на дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: ,,Национална асоциация на зърнопроизводителите“

 

13.00 – 14.30 ,,Практическо запознаване с технологията за създаване на нови семейства, добиване на пчелен цветен прашец - споделяне на 35-годишен опит“- лектор Костадин Якофов

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

13.00-17.00 Общо събрание на производителите на земеделска техника

Място: конферентна зала, палата 3

Организатор: Асоциацията на производителите на земеделска техника

 

13.00-17.00 Кръгла маса на тема „Опазването на Растителните Генетични Ресурси (РГР) на България - национален приоритет“

История на Растителните Генетични Ресурси и закони за тяхното опазване - гл. aс. д-р Гергана Дешева, гл. ас. д-р Катя Узунджалиева, гл. ас. инж. Мария Събева

Управление, съхранение и устойчиво ползване на Растителните Генетични Ресурси- доц. д-р Сийка Ангелова

Стратегия за опазване и управление на дивите родственици - проф. дсн Сийка Стоянова

Kръгла маса на тема: „Тютюнопроизводството през новия програмен период 2014 - 2020 г.“

Сортоподдържане и семепроизводство при тютюна - проф. д-р Димитър Диманов; доц. д-р Веселина Машева; гл. ас. д-р Мая Мутафчиева;

Технология на отглеждане, базирана на най-добрите практики на всеки етап за формиране на висококачествена суровина ориенталски тютюн - доц. д-р Антоанета Янчева;

Почви и торене при трите сортови групи тютюни (Виржиния, Бърлей и ориенталски) - доц. д-р Антоанета Янчева; доц. д-р Пенка Запрянова; гл. ас. д-р Божинова;

Растителна защита - доц. д-р Христо Бозуков; доц. д-р Христева

Алтернативно използване на тютюна - доц. д-р Христо Бозуков

Място: конферентна зала 1, палата 6

Организатор: Селскостопанска академия

 

13.00-17.00 Семинар ,, Балансирано хранене на зеленчукови култури Магнезият гарантира висок добив, високо качество, висока толерантност и устойчивост на стрес

Място: Зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: ,,КВС Агро България“ ООД

 

13.30-17.30 Представяне на датски компании, доставчици на българската агроиндустрия и установяване на контакти между датските компании и български фермери от сферата на свиневъдството и млечното говедовъдство и доставчици в аграрния сектор

13:30-14:30 – Представяне на българското селско стопанство на датските компании

14:30-17:30 - Срещи между българските фермери , доставчици и търговци на едро с датските компании

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Агро Бизнес Парк- Дания и Търговско –Промишлена Камара- Пловдив- звена от мрежата EEN; със съдействието на Маркет Селект- Дания

 

15:30 - 17:00 Посещение на пчелина на Борис Бормалийски, пчелар с над 700 кошера, практикуващ подвижно пчеларство. Разглеждане на производствената база за добив на пчелни продукти

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

06.03.2014– четвъртък

 

09.30 – 10.30 Презентация ,,Профилактика и лечение на пчелите с продуктите на Примавет ООД

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

09.30 – 12.30 Кръгла маса ,,Развитие на дребните земеделски стопанства - проблеми и перспективи“

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Фондация ,,Земята източник на доходи“

 

09.45-16.00 Семинар,,Организации на производители - холандският опит и възможностите в България“

09.45 Регистрация (кафе и чай)

10.00 Откриване – Рейндър Схаап, Земеделски съветник, Посолство на Кралство Нидерландия

10.10 Опитът на България при признаване и подпомагане на организации на производители, и бъдещите мерки в изпълнение на целите на новата ОСП –г-жа Снежана Благоева, Г-н Слави Кралев и г-жа Весела Цветкова, Дирекция Директни плащания и пазарна подкрепа на Министерство на земеделието и храните

10.30 Холандският опит с Организациите на производители – Ад Клаасен, директор, Холандската Асоциация на Организациите на Производители

11.00 Настоящите предизвикателства пред организациите на производители и групите на производители в България – Светлана Боянова, Институт за иновации в земеделието

11.20 Добри практики при създаване и развитие на група производители – г-жа Константина Семерджиева от "Фрут логистик" ООД, Пловдив

11.40 Технологични решения за повишаване на пазарната сила на организациите и групите на производители – г-н Тервел Николов, Висер Опора ООД

11.40 Технологични решения за повишаване на пазарната сила на организациите и групите на производители – г-н Тервел Николов, Висер Опора ООД

11.50 Въпроси и отговори

12.00 Обяд

12.30 Работна среща на настоящи и бъдещи ОП и ГП с Ад Клаасен и представители на МЗХ

Практически въпроси относно формирането, управлението, финансирането и преференциите за ОП и ГП

14.00 Край на семинара

 

11:00 - 11:30 Застраховане в пчеларството - презентация на застрахователноакционерно дружество ,,Алианц България“

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

13.00-17.00 Кръгла маса по хранене на животните

Хранене на високопродуктивни крави - доц. д-р Мариана Петкова;

Системи за хранене и отглеждане на овце за по-висока дойна млечност - проф. дсн Николай Тодоров;

Многофункционално използване на пасищата - проф. дсн Атанас Кирилов

Място: конферентна зала 1, палата 6

Организатор: Селскостопанска академия

 

14.00-16.00 Кръгла маса,,Развитие на малките и средни селскостопански производители и осигуряване на равен достъп до европейско финансиране“.

С участието на г-жа Антония Първанова, депутат в Европейския парламент и председател на НДСВ.

Модератор -г-н Петко Добрев, зам-председател на НДСВ

14.00-15.00 ч. презенатции на лекторите

15.00-15.15 ч. кафе пауза

15.15-16.00 ч. свободна дискусия.

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Политическа партия НДСВ

 

14.00-17.00 Пресконференция на ,,Titan Machinery”

Място: зала България, Конгресен център

Организатор: ,,Titan Machinery”

 

14.00 – 16.00 Лекция на проф. Мермерски натема ,,Пчелните продукти - храна и лекарство“. Време за консултации

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

07.03.2014– петък

 

09.30 – 10.00 Представяне на биологичното пчеларство в България - Любомир Григоров

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

10.00-13.00 Конференция биоземеделие

Място: Зала България, Конгресен център

Организатор: ВУАБРР

 

10.30-11.30 Сертифициращи организации - изисквания и нормативнидокументи

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

11.00-15.00 Общо събрание на Асоциация ,,Биопродукти‘‘

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Асоциация ,,Биопродукти“

 

13.00 13.30 Лекция ,,Пчеларство в градски условия“

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

14.00 – 15.00 Конкурс-дегустация на мед и прашец, организиран със съдействието на ,,ЗЕТ 1 “ - преработвател на мед и пчелни продукти

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

 

08.03.2014– събота

 

09.30 – 10.00 Презентация на Националното сдружение на жените-пчелари по случайМеждународния ден на жената

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

10.30 – 13.00 Връчване на грамоти и награди от конкурсите за нов продукт; иновационни проекти и технологии; тематични фотографии; най-атрактивен щанд и др.

Място: зала в палата 2

Организатор: ,,Апи България“

 

12.00 Теглене на печелившия талон от попълнената анкетна карта за посетители
Място: палата 6 Организатор: Международен панаир Пловдив

 

14.00 Официално закриване на АпиБългария 2014

Място: зала в палата 2 Организатор: ,,Апи България“

 

Програмата е актуална към 20.02.2014 г.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!