Екип от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обсъди с представители на млекопреработвателния бизнес въпроси, свързани с контрола на качеството на суровото краве мляко, работата на модул „Мляко“ и Наредба № 2 за специфичните изисквания за производство на сурово краве мляко, предлагане на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.
 
 
„Въпросите бяха свързани основно с твърденията от страна на бранша за невъзможност да извършат проверка на получените резултати и с някои трудности при въвеждане на данни в модул „Мляко“, съобщиха от агенцията.
 
Оттам допълниха, че всички зададени въпроси са разгледани и разяснени подробно. „Беше показано нагледно как може да бъдат търсени данни в модул „Мляко“ за извършените изпитвания на проби сурово мляко“, допълниха от БАБХ.
 
Обсъдени са предложения и от двете страни, които да улеснят работата на бизнеса и да уеднаквят подхода при извършване на официалния контрол.
 
Първите средногеометрични стойности ще бъдат генерирани автономно от модул „Мляко“ към месец май, съобщили експертите. Разгледани са и конкретни случаи на възникнали проблеми по време на работата с модул „Мляко“, както от страна на лабораториите, така и от страна на пробовземачите към млекопреработвателните предприятия.
 
 
Двете страни са се разбрали да бъде организирана още една такава среща след стартиране на автоматичното изчисляване на средногеометричните стойности за общ брой соматични клетки и микроорганизми.
 
„Това не изключва възможността за контакти през цялото време, защото е важно и за двете страни бързо, прозрачно и конструктивно да бъдат отстранявани всички възникнали проблеми и недоразумения, свързани с внедряване на модул „Мляко“ и гарантиране пред консуматорите на качеството на произвежданото в страната сурово краве мляко“, подчертаха от БАБХ.