По-голямата част от млечните кравеферми в страната все още остават в III категория и не отговарят  на хигиенните изисквания  към суровото краве мляко. Това става ясно от анализ на  Земеделското министерство за развитието на сектор Мляко и млечни продукти. 
[news]

Към 1 октомври 2014 г. фермите в III-та група са 33 002 броя, като в тях все още се отглежда по-голямата част от млечните крави в страната (172 475 броя), въпреки че през 2013 г. и 2014 г. продължава тенденцията към преминаване на все повече млечни ферми в І-ва група. Към м. октомври 2014 г. фермите, категоризирани в І-ва група достигат 3 646 броя (с 370 повече спрямо края на 2013 г.), а отглежданите в тях млечни крави са близо 150 хил. броя.  Въпреки постепенния напредък, делът на стопанствата за производство на мляко, които не отговарят на хигиенните изисквания на ЕК, остава значителен.  
 
Според анализа на МЗХ част от дребните стопани в сектора, които се затрудняват да приведат фермите си в съответствие с европейските изисквания за добив на качествена млечна суровина, пренасочват дейността си към месно говедовъдство. Ето защо се отчита нарастване на броя на месодайните крави през последните няколко години. Към м. ноември 2013 г. месодайните крави достигат 39 670 броя – с 39% повече спрямо предходната година, като вече надхвърлят 11% от общия брой крави в страната. 
 
Срокът на дерогацията, предоставена на България за постигане на хигиенните изисквания към суровото краве мляко, е до края на 2015 г. 
 

Ситуационно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!