11% от жителите на Добричка област от 15 до 64-годишна възраст работят в сферата на селското стопанство. Това са 5739 души, показва информация на Териториалното статистическо бюро при преброяването през миналата година.

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Земеделието е третата икономическа дейност, която осигурява работни места в региона на Добруджа. На първо и второ място са професиите, свързани с търговия и ремонт на автомобили и преработвателната промишленост. В сектора на преработването влизат производството на мляко и млечни изделия, месо и колбаси, мед и пчелни продукти. 

Според статистиката се оформят различия по пол между заетите в отделните икономически дейности в Добричка област. Повечето от работещите в селското, горското и рибното стопанство, строителството и транспорта са мъже. Жените са ангажирани повече с икономическите, хуманитарните и социалните дейности.

Продължава тенденцията на повишаване на образователния статус на заетите лица. С висше образование са 15 709 души, или 30,1% от заетите. 10 години по-рано, през 2011 г. висшистите са били с 4,8% по-малко. Освен това според статистическите данни образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на заетите мъже с цели 16%. 

Расте интересът към професионалното образование. Над 68 % от жителите на областта са завършили професионални учебни заведения, сред които влизат земеделски, ветеринарни или хранително-вкусови гимназии. Голяма част от тях продължават да специализират и придобиват различни степени на професионална квалификация след завършване на средното си образование.