Сто тона станаха вече откритите пестициди, голяма част от тях загробени, на територията на цялата страна, съобщиха от прокуратурата. Това стана ясно след поредицата от проверки за неправилно съхранявани препарати за растителна защита (ПРЗ), разпоредени от Върховна административна прокуратура (ВАП) на министъра на околната среда и водите.

Пестициди: Над 22,8 тона са обезвредени за два дни в два обекта

Огромното количество негодни за употрепа ПРЗ идва от бившите ТКЗС-та и АПК-та. След ликвидацията им и възстановяването на собствеността складовете се управляват от земеделски кооперации, кметства, частни фирми, физически лица или са безстопанствени.

През изминалите години е загубена документация за ПРЗ, сградният фонд е увреден,  поради което рискът от замърсяване на околната среда е увеличен, се казва в доклад на МОСВ.

Проверките на ековедомството отчитат най-много обекти със загробени препарати за растителна защита на територията на следните РИОСВ: Плевен - 16 склада, Стара Загора - 4, Монтана и Враца - по два, Благоевград, Пазарджик и София - по един.

Цялото количество на територията на РИОСВ-Плевен е 29 тона твърди и 6 600 литра (около 7,26 тона) течни отпадъци, повечето с неустановен състав и произход. Съгласно направена оценка на риска от РИОСВ складовете трябва да бъдат почистени в следния приоритетен ред - село Петърница, село Бъркач, град Червен бряг, град Долни Дъбник, град Искър, село Дълбок дол, село Горни Дъбник, село Бели Осъм, село Крушуна и село Тешава.

В Монтанско са регистрирани 25,205 тона твърди и 1600 литра (около 1,76 тона) течни ПРЗ с неизяснен произход и състав. Състоянието на сградите е лошо.

На територията на РИОСВ-Пазарджик се съхраняват 9,380 тона твърди и 1280 литра (около 1,408 тона) течни ПРЗ в един неохраняем склад.

На територията на РИОСВ-Враца се съхраняват 3,360 тона твърди и 400 литра (около 0,440 тона) течни ПРЗ с неизяснен състав. Сградите на складовете са в лошо състояние.

В Старозагорско се намират 3,2 тона твърди и 25 литра (около 27,5 кг) течни ПРЗ с неясен състав и произход.

За единия склад в село Яворово рискът от замърсяване на околната среда е оценен като висок. 

Според министъра на околната среда е необходимо да се осигури финансиране за обезвреждането на 89,145 тона твърди и 9 905 литра течни или общо около 100 тона ПРЗ. Проверките за загробени пестициди продължават.