Диалогът за общата селскостопанска политика след 2027 г. вече започна. Европейският икономически и социален комитет е първата институция, която излиза със свое становище. Какви точно са препоръките и заключенията, включени в него, обяснява Стоян Чуканов – българският представител за сектор „Земеделие” в ЕИСК, по време на форума Agri Summit 2024, организиран от Forbes България и Агри.БГ.

Гъвкавост за малките семейни ферми да избират предпочитания от тях модел на подпомагане 

Като цяло, изхождаме от позицията, че Общата селскостопанска политика трябва да съхрани европейския модел на земеделие, който е на базата на повече от 93% фамилни ферми. По дефиниция малки фамилни ферми означава, че във вашето стопанство работят членовете на вашето семейство плюс максимум един зает наемен работник. Това е всъщност гръбнакът, структурата на европейското земеделие. Ние трябва да защитим този модел на земеделие. Защото това би могло да има непоправими социални отражения, ако се наруши. 

Не говорим за една перспектива само след 2027 г., а за един по-дълъг период от време. В него могат да настъпят много събития от гледна точка на разширяване на Европейския съюз и участието на тотално различно структурирани земеделски общности, което неминуемо ще се отрази на бюджета на Общата селскостопанска политика. 

От тази позиция ние предлагаме за малките стопанства да се запази възможността да избират дали да продължат сегашния модел на базово подпомагане, което е базирано на хектар. 

А за големите стопанства да може да се премине от компенсаторен режим на по-скоро стимулиращ. По този начин да им се даде възможност, ако желаят, да предприемат практики, които са по-добри относно Втори стълб, т.е. околната среда. Те да имат възможност да го направят не като компенсират загуби от този тип конвертиране на производството, а напротив – да имат ползи от това, че използват техники, които са добри за околната среда. 

Но, за да не застрашим малките семейни ферми, през този период, който може да бъде повече от 10 години на преход, те да могат да изберат по кой от двата пътя да тръгнат. Това, от една страна, запазва устойчивостта от гледна точка на икономическия модел, от друга страна, е добре за климата и от трета, е позитивно за потребителите. 

Засилване на принципа публични средства за публични услуги 

Един фермер със своята дейност носи много повече ползи за обществото от гледна точка на улавяне на въглеродните емисии, поддържане на пейзажа, на екологичната инфраструктура. И той трябва да бъде адекватно компенсиран за всички тези услуги, които предоставя на обществото. Затова принципът публични средства за публични услуги трябва да бъде засилен, защото по този начин ще дадем възможност на фермерите да получават компенсация за труда си, на който е много трудно да сложим цена.

Застрахователни схеми за справяне с последиците от климатичните промени

Все повече сме свидетели на пагубните последствия от климатичните промени. Затова предлагаме така наречените контрациклични мерки, които и сега съществуват под формата на застраховки, да бъдат допълнително надградени, както е в САЩ. Там има цяла такава програма, която се развива много динамично именно заради последиците, свързани с порои, урагани и т.н. 

Френският пример, който функционира от една година, също е много показателен. Там правят три нива на подпомагане, т.е. подпомагане за застрахователната полица, която не натежава на фермера финансово, но в случай на щети от климатични последици го компенсира за неговите загуби.

Но за да не се превръща в златна кокошка за застрахователните компании, сега се отчита френският опит как работи на европейско ниво и на базата на примера на САЩ се търси един механизъм, който да работи в тази посока. Той може да се разшири и като защита на доходите на фермерите.

Събитието се проведе под патронажа на Министерство на земеделието и храните, с генералната подкрепа на Агрополихим, институционалната подкрепа на Европейската инвестиционна банка, както и с подкрепата на BASF, Банка ДСК, HL-TopMix, „Филип Морис България”, САТНЕТ, YARA, Green Ground, Бова Кар – BMW дилър, Domaine Boyar с вината от серията Korten Natura от бутикова изба „Кортен“ и САПИ.