Почти 4 месеца след като Светлозар Патарински пое ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Агри.БГ успя да поговори с него по време на Националното животновъдно изложение 2023 в Сливен.

БАБХ отговаря: Какво показват проверките на пчелен мед до момента?

Накратко засегнахме темите за проверките в животновъдните стопанства, модернизирането на ВетИС, шарката по дребните преживни животни, ефективността на контрола, който Агенцията извършва. Вижте повече във видеото.

Преди година се говореше за преструктуриране на БАБХ и за преминаването й под шапката на Министерския съвет. Какво се случва с тази идея?

 

На този етап тази идея е спряна. Агенцията по храните си остава под шапката на Министерство на земеделието. Гласувано е увеличение на заплатите на служителите в структурата на Агенцията. По отношение на бройките колеги е заложено увеличение в бюджета за 2024 г. Надявам се да бъде реализирано, тъй като, за съжаление, голяма част от служителите в Агенцията са вече в предпенсионна възраст и затова е необходимо да бъдат въведени нови, млади колеги, които да продължат дейността на Агенцията.

Тази година говедовъдите имаха проблем с ваксината за нодуларен дерматит. Дали проблемът е отстранен и дали има вече достатъчни дози?

 

Проблемът с нодуларния дерматит се получи в резултат на забавяне на обществената поръчка. Това е проблем във всички държавни структури, че поръчките се обжалват непрекъснато. Към момента ваксината е налична. Предоставена е на областните дирекции по безопасност на храните, така че колегите имат достатъчно дози, за да извършат ваксинирането. Предложено е и е взето решение от Европейската комисия това ваксиниране да бъде прекратено от догодина.

В средата на септември беше открито огнище на шарка по дребните преживни животни в пограничните райони с Турция. Има ли опасност от разпространение на заразата?

 

Към момента в стадото, в което беше открита шарката, са взети необходимите мерки. В зоните за наблюдение са извършени двукратни изследвания, които са отрицателни. Въпреки това остава засилен контролът и вниманието в тези погранични райони.

Получавате ли сигнали за виртуални животни? Преди година имаше голяма мащабна проверка в стопанство в Кюстендилско, където бяха открити фрапиращи нарушения. Какво се случва с този случай и има ли други подобни?

 

Към момента се извършва периодично преброяване на животните. Нямаме сигнали за такива колосални случаи на виртуални животни. Върви периодичното преброяване на стопанствата. Проверките са внезапни, но по закон ние трябва най-малко 24 часа преди това да уведомим стопаните, за да могат да осигурят животните, тъй като повечето са на паша.

Работи ли се върху надграждането на ВетИС, така че да бъде улеснен достъпът на стопаните до нея?

 

Да, работи се. В процес е Националният план за възстановяване и устойчивост, в който е заложена пълна дигитализация на всички системи, с които работим в Агенцията, Държавен фонд “Земеделие” и Министерството на земеделието. Целта е да има единна база данни и ВетИС да бъде надградена и модернизирана.

В каква посока искате да се развива Агенцията по храните?

 

Работим в посока, която следваме и в момента. Функцията на Агенцията е контролна, така че да бъде осигурена безопасността на продуктите и здравето на населението от гледна точка на болести по животните. Нашите намерения са все повече хората да усещат ефективността от контрола, който извършва Агенцията.