Темата за новата Обща селскостопанска политика след 2027 г. изглежда твърде далечна, но в същото време фермерите трябва да бъдат наясно в каква посока вървят дебатите и каква е визията на ЕС относно най-старата политика на Европа.

Именно визията за следващата ОСП коментираха експерти и министърът на земеделието Кирил Вътев.

Ще остане ли ОСП без директни плащания? Това е една от визиите за промяна в следващия програмен период.

Георги Ралчев, постоянно представителство на България към ЕС
Няма да скриваме, че в тази група от позиции се стига и до крайности. Но считаме тях за реални и това са гласове, свързани с предложения за отпадане на директните плащания като инструмент за подкрепа на сектора и пренасочване на подкрепата към дейности, които следва да гарантират преди всичко обществени блага за гражданите на ЕС.


 Съществува дори още по-утопична версия на ОСП след 2027 г.

Снежана Благоева, постоянно представителство на България към ЕС
Института за европейска политика по околна среда направи една завършена визия затова как те си представят да изглежда новата ОСП. В нея те смятат, че екологичния преход трябва да бъде основата и сърцевината на политиката. Директните плащания трябва да бъдат на практика постепенно премахнати е и визията на този институт.

Те казват, че в момента политиката е стигнала до такъв елемент, че за да може да се осигури устойчиво производство на храни, да се запазят природните ресурси и за да имаме устойчива хранителна система - трябва да направим изцяло преструктуриране на подкрепата в сектора. Като директните плащания и агроекологичите плащания по Втори стълб бъдат насочени към един изцяло нов фонд, който трябва да се казва Европейски фонд за преход и устойчиво управление наземите, чиято основна цел е да възнаграждава земеделските производители за екологичните услуги, които ще предоставят. Както и да ги подпомогне да направят прехода към едно устойчиво производство. 

Към момента една голяма част от подкрепата отива за подкрепа на дохода, но според този институт това вече не е ефективно и трябва да се пренасочи политиката към екологичната подкрепа.

Как България разчита тези предварителни идеи, коментира министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред Агри.БГ.

Кирил Вътев, министър на земеделието и храните
Има някои неща, които са много странни по Зелената сделка. Как така хем ще намаляваме употребата на торове и препарати за растителна защита, хем ще увеличаваме добива от площ и ще се грижим за продоволствената сигурност. Тук има малко взаимно изключващи се обстоятелства. Но това не е само наш български проблем. Това е проблем на цяла Европа. И според мен Зелената сделката води селското стопанство към по-ниска конкурентоспособност в Европа.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg