На територията на Института по земеделски култури „Марица“ в Пловдив вече действа първата демо точка от общо 16, които се изграждат в страната с помощта на AgroHub.BG.

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

Във всичките ще има създадена инфраструктура и ще приложат системи за прецизно приложение на напоителния процес и храненето на растенията при различни видове земеделско производство. Планирано е да бъдат разположени на открити площи, в земеделски стопанства, както и в лозарски масиви. 

За първи обект е избрана оранжерия от 70-те години на миналия век, на която успешно е вдъхнат нов живот. 

Светлана Боянова: Земеделците ще имат достъп до най-високата експертиза с помощта на AgroHub.BG

„Проектът AgroDigiRise привлече нашето внимание, защото е идеална възможност да може да запознаем повече земеделски производители с предимствата на използването на технологиите в земеделието“,сподели за Агри.БГ Ивайло Енев, съосновател на Ондо Солюшънс и партньор в проекта AgroHub.BG.

Още в деня на откриване на Националния демонстрационен център на AgroHub.BG, над сто човека посетиха оранжерията, в която има монтирано технологично оборудване за прецизно напояване, торене и климат контрол. Фермерите се интересуваха от възможността да подобрят своето производство. 

Ивайло Енев: Искаме да направим земеделието привлекателно за младите хора. Това може да стане чрез технологиите, всеки млад човек желае да управлява всичко от телефона си. 

Модернизирането на оранжерията в ИЗК „Марица“ е проект със сериозни предизвикателства, защото не става дума за стандартно земеделско стопанство. В нея не само се произвеждат домати, правят се опити и се селектират нови български сортове зеленчуци, развива се и семепроизводство.

Оранжерията е сегментирана на 9 отделни климатични зони, в които растенията се гледат по абсолютно различен начин.

В оранжерията има блокове, в които се правят засушавания, пренапояване и други промени в условията на отглеждане, които „тормозят“ растенията.

Задачата e да се ръководи успешно този процес с помощта на технологични решения. В модернизираното съоръжение се отглеждат над 30 вида домати, а отделните 9 блока са с различен дебит на напоителната система. 

Климатът се управлява дистанционно. 

Очаква се към края на годината ИЗК „Марица“ извън програмата да финансира изграждане на мъглуваща система, която ще даде по-голяма сигурност в управлението на околната среда. 

„Управляваме напоителния процес и храненето чрез нашата технология. Имаме система за миксиране на торовете вътре в самите вани. Във всяка една от тези отделни 9 зони има разположени сензори за температура и влажност на въздуха, чрез които се управлява климатичната обстановка. Инсталирани са сензори за почвена влажност, които са на 3 нива. Чрез тях имаме много сериозен мониторинг за състоянието на почвата и въздуха“, разказва още Енев.  

Има инсталирана и метеорологична станция, която е извън оранжерията. Чрез нея се гарантира по-голяма сигурност по отношение на външни влияния като силни ветрове и евентуална повреда на проветрителите.

Всеки земеделски производител, който желае да получи повече информация, може да отиде в ИЗК „Марица“, а скоро и в останалите 15 демоточки. Като по този начин ще се запознае с технологиите на място. 

Целта на проекта е тестване на технологиите преди инвестиране. Изключително важно е стопаните да знаят как да подобрят своето производство. 

Всички предоставени услуги са безплатни за фермерите.

Ивайло Енев твърди, че българското производство е на високо ниво по отношение на технологиите, а родните фермери не са чак толкова консервативни по отношение на иновациите. Това до голяма степен се определя от смяната на поколенията, като над 98% от клиентите на неговата фирма са млади хора.

Младите хора осъзнават, че има бизнес в земеделието и все повече се ангажират с такъв тип производство, сочат наблюденията на технологичните компании, работещи в селското стопанство.