Новини за мярка 11

Мярка 11 „Биологично земеделие” включва няколко направления: Биологично растениевъдство, Биологично пчеларство и Биологично животновъдство. Задължително условие за бенифициентите е да преминат агроекологично или биологично обучение. Дейности по мярката се прилагат за период от пет последователни години. Следете развитието на мярка 11 с нас:
<< Предишна Следваща >>