Новини за млади земеделски стопани

В цял свят проблемът с поколенческото обновление в сферата на селското стопанство е на дневен ред. Изследване сочи, че едва 6% от фермерите в ЕС са под 35-годишна възраст. Час от политиката на Общността е насочена конкретно към стимулиране на младите земеделски стопани. Те могат да получат финансова помощ за стартиране на бизнес, подпомагане на доходите и други видове подкрепа, например обучение.
Следваща >>