В периода 2014–2019 г. земеделските производители в област Бургас са получили финансова подкрепа от 856 млн. лв. Това заяви зам.-министърът на земеделието Лозана Василева на среща със земеделски производители в Бургас, част от информационната кампания за Директни плащания 2020 г. 

По произведено краве мляко – второ място за област Сливен

Финансовата помощ е над 5,6% от общо предоставения публичен ресурс в земеделието за цялата страна за същия период. 

Статистиката сочи, че аграрният отрасъл в Бургаско е около 4% от общата Брутна добавена стойност за икономиката на областта през 2018 г., което е близко до средното за страната. 

За последните пет години площите, заети със зеленчукови култури в Бургаско, се увеличават близо два пъти и половина, а тези с трайни насаждения – с около 10%. 

Областта е традиционен производител на зърнени и маслодайни култури през 2019 г. 86% от обработваемата земя е заета с тях. На територията й се намират близо 16% от всички площи с технически култури в страната. 

В Бургаска област са съсредоточени 23% от общо заявените през 2018 г. площи за подпомагане по СЕПП с винени лозя в страната, 17% от тези с череши и 35% от тези с кориандър. 

Животновъдите в областта залагат най-много на овцевъдството. През 2018 г. там се отглеждат 9,7% от поголовието на овце в страната, което я нарежда на второ място след Благоевградска област. 

МЗХГ: Бургаско е на първо място в страната по производство на овче мляко, като през 2018 г. добивът му нараства с 8% на годишна база. 

За периода 2014–2018 г. броят на биволите в областта бележи ръст от над 45%. 

Сред новостите, с които бяха запознати присъстващите над 300 фермери, беше и новата пчеларска програма, както и дейностите, ориентирани към пчеларските сдружения, организации и групи. 

МЗХГ: По новата пчеларска програма са заложени тавани за всички плащания. 

В новата програма е включено организирането на тематично обучение за добри пчеларски практики и на базари, които скъсяват веригата между производител и потребител. За първи път е изведена научна тема, която е свързана с инвентаризация на медоносната растителност. 

Бенефициери по биологично производство няма да могат да вземат субсидии за лекарства и по Националната пчеларска програма, тъй като това е включено в ставката им, поясняват от ресорното министерство.