От 2014 г. до 2019 г. земеделските производители в област Сливен са получили финансова подкрепа в размер на 474,8 млн. лв. Това е близо 3,2% от цялото подпомагане в страната, заяви земеделският министър Десислава Танева по време на информационна среща за директни плащания 2020 г.

Българските фермери произвеждат за около 8 млрд. лв. годишно

По думите й селското стопанство в региона има значително по-високо влияние в икономиката на областта, отколкото в национален план. За последните 5 години се отчита 5% ръст на обработваемата земя. 

Данните на агроминистерството сочат, че има 9% ръст на площите със зеленчуци, а с 24% е нарастването при трайните насаждения. С около 23% са се увеличили площите със слънчоглед. 

В областта се намират 48% от заявените общо за страната площи с праскови и нектарни, 9,4% от заявените площи с череши и над 7% от тези с винени лозя. 

По отношение на животновъдството най-значимо за Сливенска област е говедовъдството. През 2018 г. тук се отглеждат близо 6% от всички говеда в страната и областта е на второ място по производство на краве мляко. 

В област Сливен се отглеждат 5% от животните в страната. 

„За настоящия период имаме 15% ръст на овцете и 56% ръст на козите. За същия период производството на козе мляко в областта се увеличава почти двойно, а при овчето мляко с 11%“, подчерта Танева. 

Тя допълни, че при биволите 5% от популацията в страната са на територията на област Сливен. Като цяло се отчита ръст от 72% в броя на животните от тази категория и ръст в производството биволското мляко. 

В срещата в Сливен взеха участие над 350 земеделски производители от областта. Те се запознаха с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане в кампанията по Директни плащания. 

Стопаните бяха запознати и с предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020 г., както и новостите в сектор „Животновъдство“.