Животновъди разработват информационна платформа. Тяхната идея е да се обединят в търсене на пазарна реализация на млечни и месни продукти, като създадат обща търговска марка, каза Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация (НОКА) във Велико Търново.
 
 
По думите му вече са създадени кооперативи и регионални сдружения, в които членуват овцевъди и козевъди. Всичките те заедно ще произвеждат под обща търговска марка.
 
„Около 400 малки и средни козевъдни и овцевъдни ферми влизат в обединението. Имаме и отделен наш браншови стандарт, който дава гаранция за това, което е произведено от нас. Идеята е да произвеждаме под общ бранд, да преработваме и продаваме продукцията“, обясни Караколев.
 
Другият съпредседател на НОКА, Янка Попова, от своя страна добави, че обединението в кооперативи ще защити интересите на фермерите и ще им осигури пазарна стабилност и възможност за развитие и последващи инвестиции.
 
„Още след месец се надявам да изкупуваме и преработваме млякото на  ишлеме. Събираме млякото, вкарваме го в една мандра за ишлеме по наш стандарт, а след това брандът ни ще се разпространява в търговската мрежа“, допълни Караколев.