Животновъди поставиха проблемите в сектора пред специалисти и експерти на среща в Троян, съобщиха от Ловеч Онлайн. Основните въпроси, които се разгледаха на събирането, бяха свързани с приключилата кампания по Директните плащания. По думите им фермерите я отчитат като успешна, макар да имат препоръки. 
 
Разпределението на пасищата от общинския поземлен фонд бе другият въпрос, който вълнуваше фермери. Имаше оплаквания за неправилно разпределение на пасищата от общините, съгласно новия закон и преференциалното му предоставяне на животновъдите в зависимост от броя животни. Специалистите обясниха, че някои конкретни случаи могат да се решат спокойно и на областно ниво. 
 
От общинската администрация в Троян бе коментиран т.н. параграф 19 и желанието на общината да се разпорежда с тези земи. Тези земи не са собственост на общината, а са остатъчен фонд. Те са собственост на физически лица, които не са ги потърсили, но имат документи за собственост и във всеки момент могат да си я поискат. Този остатъчен фонд не може да се продава или отдава дългосрочно – за повече от 5 години, тъй като това би нарушило конституционни права, коментираха експертите. 
 
Присъстващите на срещата единодушно приеха и новата наредба за етикетиране на млечните продукти, която цели да стимулира българското млекопроизводство и сирене, като отдели оригиналните продукти от имитиращите.