Министър Емил Димитров посети язовирите за напояване в района на Сливен и Ямбол. Той направи оглед на язовир „Жребчево“ и се срещна с ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД, съобщиха от екоминистерството.

Мнение: Напояването със сондажи е недостатъчно за големи площи

Важна точка от обсъжданията бяха исканията на земеделските производители за допълнителни количества вода за месец август. 

Емил Димитров проведе разговори с ВиК дружествата в Сливен и Ямбол, които в момента заради сушата използват в максимална степен сондажните водоизточници по поречието на река Тунджа. Директорите настояват за допълнителни водни количества, като за целта са депозирали и писма в МОСВ. 

В района на Сливен „Напоителни системи“ ЕАД са реализирали икономия в резултат на ограниченията, наложени им с месечния график на МОСВ. Заради високите температури, изпарения, загуби от попиване на водата в речните корита и необходимостта от увеличени водни количества, дружеството е поискало разрешение икономисаните количества през предходните три месеца да им бъдат отпуснати в следващите 20 дни.

Икономията може да им бъде разрешена обаче едва след като се прецени балансът в язовирите „Копринка“ и „Жребчево“. 

Министър Димитров обеща, че ще се измени месечният график за месец август, с който да се подпомогне питейно-битовото водоснабдяване в областите Сливен и Ямбол, както и земеделските производители, захранвани от язовири, канали и деривации на „Напоителни системи“.