Земеделските стопани трябва да декларират доходите си за 2015 г. до 3 май, съобщават от НАП-Добрич. Те ще трябва не само да подадат годишна декларация, но и да начислят и платят данък за получените доходи през 2015 г.
 
Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат  намалят данъчната си основа  с 40%.
Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци, също декларират доходите си до 3 май, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2015 г. и доказаните разходи.
 
Регистрираните земеделски стопани, които са получили субсидии (финансиране) през 2015 г., трябва да ги декларират пред НАП-Добрич и да заплатят дължимия данък. Субсидиите следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в приложение №2, 3 или 6 в зависимост от реда за облагане на доходите.
 
Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, ще ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне, ако подадат декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2016 г. по електронен път. Отстъпката се ползва, ако земеделците към този момент нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесат в срок до 3 май дължимия по декларацията данък.
 
Повече информация за декларирането и плащането на данъци земеделските стопани могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700.