Започва ново самолетно заснемане на част от територията на Северна България за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели, съобщи аграрното министерство.

Одобрен е проект на слоя “Площи, допустими за подпомагане”

Предвиденото за тази година ново самолетно заснемане ще започне на 8 юли, уточниха от ведомството.

Заснемането ще обхване около една четвърт от територията на страната и е последната част от изпълнението на четиригодишен проект за изготвяне на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на цялата страна.

Изпълнителят е подготвил график, според който при благоприятни климатични условия заснемането за 2019 г. трябва да приключи до края на месец юли.

Процедурата ще обхване изцяло или частично области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна, както и погранични с Република Сърбия райони в области София област и Перник.

Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофото карта.

В резултат на дешифрацията (разчитане) на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината (които се предвижда да стартират през месец август), ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 г.